Fråga eleverna - om du vill lösa skolans problem 

Ibland känns det som att debatten om svensk skola har kört fast. Vi pratar om lärarbrist, stökiga klassrum och otydliga kunskapskrav, men lite om hur vi kan lösa problemen. Vi fokuserar mer på vilken skola vi inte vill ha, än vilken skola vi faktiskt vill ha.  

Våra elevkårer jobbar dagligen med att identifiera problem på sina gymnasieskolor och hitta sätt för att lösa dem. De organiserar skolans elever och lyfter deras önskemål till skolledningen. Eleverna, som tillbringar varje dag på gymnasiet, har bäst koll på vad skolan behöver.   

Det är dags att sluta älta problem och istället se framåt. Därför bjuder Sveriges Elevkårer in till ett öppet samtal där skolintresserade och politiker har möjlighet att #frågaeleverna vad de tycker. Genom en digital plattform har vi mobiliserat gymnasieelever över landet för att de ska kunna bidra med sin syn på framtidens skola.  

Ta chansen att vara med och skapa en lösningsorienterad diskussion om skolan. Kom förbi vårt tält på Cramérgatan och ställ din viktigaste skolfråga till vår elevpanel!