Under ett år får 8 elevkårer den unika chansen att med hjälp av en extern part och kontinuerligt stöd från Sveriges Elevkårer genomföra ett storslaget projekt under hösten som syftar till att ta elevkåren till nya höjder. Det kan handla om att bygga om elevkårens varumärke från grunden genom att ta fram en ny grafisk profil och nya värdeord som alla elevkårens medlemmar ska förknippa elevkåren med. Det kan handla om att bygga en helt ny organisationsstruktur för bättre samordning och delegering mellan elevkårsstyrelse, utskott, kommittéer och föreningar. Det kan handla om att öka medlemmarnas känsla av ansvar och inflytande över elevkåren, eller om att anordna den största insparksfesten någonsin utan att elevkåren behöver spendera en enda krona. Det är endast elevkårens fantasi och hårda arbete som sätter ramarna för vad ett Hybrisprojekt kan innebära.

Vad innebär Hybris?

Hybristräffarna

Under året sker fyra stycken Hybristräffar för de deltagande elevkårerna. Uppstartsträffen sker vid början av våren och syftar till att låta alla deltagande elevkårer och externa parter få presentera sig själva, sin verksamhet och vad de hoppas kunna få ut av året som kommer. Därefter sker två Hybrisgruppmöten där elevkårerna, två och två, har ett heldagsmöte med sin extern part i syfte att konkretisera sin projektidé och få de rätta verktygen för att kunna lyckas med att ro projektet i hamn så som det är tänkt. Dessa Hybrisgruppmöten äger rum i slutet av vårterminen samt i början på höstterminen. När de deltagande elevkårerna har genomfört sina projekt så samlas alla deltagare och externa parter för en avslutningsträff där elevkårerna får presentera vad de jobbat med under året och fira att Hybrisåret har nått sitt slut. Det är viktigt att elevkårer som ska delta i Hybris närvarar vid alla fyra träffar.

Hybrisuppgifter

Mellan varje Hybristräff får deltagarna en uppgift att genomföra i syfte att ta elevkårerna en bit på vägen med de projekt som ska genomföras under hösten. Uppgifterna ska genomföras av elevkårerna själva, med handledaren som stöd, och presenteras under nästkommande Hybristräff

Utbyte av kunskap och perspektiv


Under Hybris har de deltagande elevkårerna en unik chans att knyta starkare band till och utbyta nyttiga erfarenheter med andra elevkårer. Under Hybris är det vanligt att elevkårer i samma Hybrisgrupp ofta besöker varandra för att lära sig om varandras arbetsmetoder och hjälpa varandra ta sig an nya utmaningar. Utöver detta får ni chansen att ta hjälp av en extern part, som kan vara allt ifrån en stor kommunikationsbyrå eller eventarrangörer till ett fackförbund eller en stor framgångsrik studentkår. Allt för att ni ska pushas till att tänka nytt och se er egen organisation utifrån ett annat perspektiv.

 

Kontinuerligt stöd


Sveriges Elevkårer och den externa part som elevkårerna parats ihop med bistår de deltagarna med ett aktivt kontinuerligt stöd under Hybrisåret för att hjälpa elevkårerna att ro sina projekt i hamn på ett framgångsrikt sätt. Även om det är elevkårerna själva som ansvarar för att genomföra sina projekt så har de alltid sin handledare att höra av sig till för hjälp och stöd när det blir svårt.

Praktisk information

Tid och plats


Hybris består utav 4 Hybristräffar som sker fördelat över ett år. De exakta datumen och platserna för dessa bestäms under årets gång och varierar beroende på när det bäst passar Hybrisgrupperna. Som deltagande elevkår förväntas ni vara med på samtliga träffar för att verkligen få ut ett värde av ert medverkande i Hybris.

Resor och mat


De deltagande elevkårerna ansvarar själva för att planera och boka sina resor till respektive Hybristräff. Beroende på avståndet ni behöver färdas finns det möjlighet till reseersättning för en del av resekostnaden. Sveriges Elevkårer bjuder på mat och fika under samtliga Hybristräffar.

 

Ansökan


För att få bli en av åtta elevkårer som deltar i Hybris så måste ni skicka in en ansökan. De elevkårer som nått nivå 5 i servicenivå under föregående år och som har haft sitt årsmöte för i år senast 31/3 är kvalificerade att söka. Är ni en elevkår som har funnits ett tag och som nu känner ett sug efter att få ut mer av Sveriges Elevkårers medlemsservice för att kunna nå nya höjder är Hybris helt rätt för er!

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

 

Ytterligare information


Mer detaljerad information inför varje träff kommer att finnas tillgängligt i god tid inför respektive Hybristräff.

Frågor?


Har ni några frågor inför Hybris? Hör av er till projektledaren för Hybris, Johanna Andersson. Hon nås på: 

[email protected]