Var fjärde elev utan gymnasieexamen

Studenten är för många en glädjens dag, förknippad med glada minnen och siktet inställt på framtiden. Den krassa verkligheten är att över 20 000 elever kommer att gå ut gymnasiet med ofullständiga betyg i år. Det är en fjärdedel av Sveriges gymnasieelever som inte får känna sann glädje över att ta studenten.

Att gå ut i livet utan fullständiga gymnasiebetyg gör dig mindre anställningsbar och minskar möjligheten att förverkliga dina drömmar. Långsiktigt innebär detta höga kostnader för samhället med människor som riskerar att hamna i utanförskap, svårigheter med kompetensförsörjning inom en rad branscher och att många måste läsa upp sina betyg.

Siffrorna har sett liknande ut sedan 1990-talet och trots en mängd politiska förslag och åtgärder de senaste decennierna, vänder inte trenden. Så här kan vi inte ha det, något måste hända nu. Vad är viktigare än våra ungdomars och Sveriges framtid?

 


På den här sidan hittar du information om Sveriges Elevkårers kampanj #slutbetygforalla. Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig till [email protected] Vill du att vi ska prata om kampanjen i media kontakta kommunikationschef [email protected] 

Elevkårer tar debatten

Hvitfeldtska Elevkår Göteborg

GT

Elevkåren Jenny Nyströmsskolan Kalmar

Barometern

Elevkåren Skvadersekten Sundsvall

Sundsvalls tidning

Hagagymnasiets Elevkår Norrköping

Norrköpings tidningar


Frågor och svar

Vad innebär fullständiga betyg eller en fullständig examen?

För att få en gymnasieexamen från ett yrkesprogram skall du uppfylla dessa krav:

Minst 2250 godkända gymnasiepoäng, från en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng.

Godkända betyg i kurserna Svenska 1 eller Svenska som andraspråk (SAS*) 1.

Godkänt betyg i Engelska 5.

Godkänt betyg i Matematik 1.

Godkänt Gymnasiearbete, 100 p. 

Minst 400 poäng godkända i de programgemensamma ämnena.

För att få en gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program ska du uppfylla dessa krav:

Minst 2250 godkända gymnasiepoäng, från en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng.

Godkända betyg i kurserna Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk (SAS*) 1, 2 och 3.

Godkända betyg i Engelska 5 och 6.

Godkänt betyg i Matematik 1.

Godkänt Gymnasiearbete (GA), 100 p. 

Källa: Gymnasieguiden

Hur har vi fått fram att 25 procent av eleverna lämnar gymnasiet utan en fullständig examen?

Sveriges Elevkårer utgår från Skolverkets statistik enligt vilken det var 75,2 procent av eleverna våren 2017 som började gymnasieskolan på ett nationellt program som tog examen inom tre år.

Vad är ett nationellt program?

Inom den svenska gymnasieskolan finns 18 nationella program. Av dessa är tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Alla program är treåriga. Introduktionsprogram ingår inte i benämningen "nationella program".  

Var kommer siffran över 20 000 ifrån?

Det är svårt att ange ett exakt antal när det gäller hur många elever som lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg. Över 20 000 personer är en uppskattning utifrån att 91 655 personer började årskurs 3 på ett nationellt program hösten 2017 enligt Skolverket. 25 procent av dem motsvarar 22 914 personer. 


 

Statistik

Skolverket: Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2017

Skolverket: Statistik över studieresultat fördelat på exempelvis program och elevers bakgrund

Kommun- och landstingsdatabasen: Studieresultat på kommunal nivå

Statistiska centralbyrån: Rapport om gymnasieexamen med siffror från 1990-talet

Skolverket: Statistik över studieresultat åren 1997-2002