Vinnare värvartävlingen 2021

Här presenteras vinnarna för Sveriges Elevkårers värvartävling The More the Scarier 2021. Stort tack till alla som deltagit!

1:a pris

Bio till ett värde av 25 000 kr.

Elevkåren kan vinna genom stor procentuell ökning av enskilt anslutna medlemmar, samt motivering av elevkårens insats.

Vinnare

ISH Student Union, Helsingborg

Motivering

ISH Student Union i Helsingborg har under tävlingsperioden ökat sitt medlemsantal med 198 procent! Elevkåren har lagt ned tid och energi på att nå ut till varje elev och se till att alla elever, oavsett modersmål, ska ha möjlighet att påverka sin skolgång.

2:a pris

Eventprylar till ett värde av 20 000 kr.

Elevkåren kan vinna genom stor procentuell ökning av enskilt anslutna medlemmar, samt motivering av elevkårens insats.

Vinnare

Kronhuskåren, Göteborg

Motivering

Kronhuskåren i Göteborg har under tävlingsperioden ökat sitt medlemsantal med 196 procent! Elevkåren har bland annat fokuserat på att förenkla den praktiska processen för att bli medlem och anordnat tävlingar som ökat medlemsantalet men även stärkt sammanhållningen mellan elever.

3:e pris

Fika till ett värde av 15 000 kr.

Elevkåren kan vinna genom stor procentuell ökning av enskilt anslutna medlemmar, samt motivering av elevkårens insats.

Vinnare

Pauliskolans Elevkår Panthers, Malmö

Motivering

Pauliskolans Elevkår Panthers i Malmö har under tävlingsperioden ökat sitt medlemsantal med 98 procent! Elevkåren har efter en tids inaktivitet nu valt att satsa stort och har under året gått från cirka 80 medlemmar till över 600. Detta med hjälp av bland annat klassrumspresentationer och tävlingar.

4:e pris

Teknikpryl till ett värde av 5 000 kr.

Fem elevkårer kan vinna genom bra motivering på lyckad värvning.

Vinnare

Örkelljunga Utbildningscentrums Elevkår, Eket
Elevkåren vid Ängelholms gymnasieskola, Ängelholm
KTG elevkår, Sörberge
Midgårds elevkår, Umeå
Gunillakåren, Öckerö

Motivering

Gemensamt för elevkårerna som vunnit fjärde pris i Sveriges Elevkårers värvartävling är att de ansträngt sig med hjälp av bland annat sociala medier, tävlingar och event för att se till att så många elever på skolan som möjligt ska få möjlighet att bli medlemmar.

 

Bonuspris

Bio till ett värde av 15 000 kr.

För er som redan värvat 100 procent eller mer av skolans elever: Tre elevkårer kan vinna genom bra motivering på lyckad värvning under året.

Vinnare

Elevkåren von ProCivitas, Uppsala
IHGR STUN, Partille
Theta elevkår, Umeå

Motivering

Gemensamt för elevkårerna som vunnit bonuspris i Sveriges Elevkårers värvartävling är minst 100 procents anslutningsgrad och ett systematiskt långsiktigt arbete för att rekrytera medlemmar. Dessa elevkårer har sett vikten av att lyssna in medlemmarna och erbjuda dem vad de vill ha.

 

Är din elevkår en av vinnarna?

Stort grattis! Sveriges Elevkårer kommer att höra av sig med information till den person ni angett som kontaktperson i er anmälan. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta [email protected] 

Här kan du läsa mer om själva tävlingen.