Utvärdering och överlämning

Vår utbildning i utvärdering och överlämning ger er en chans att stanna upp och reflektera över var er elevkår står idag, att fundera över misstag som gjorts men även att fira era segrar. Utbildningen ger er enkla verktyg för att kunna utvärdera er verksamhet och organisation genom att ta in åsikter från de som känner er verksamhet bäst – era medlemmar. Vidare ger utbildningen kunskap i hur en överlämning till nästa styrelse kan se ut, och vad som är viktigt att tänka på för att ge vidare ert arv som avgående styrelse. 

Moment i utbildningen   

  • Att tänka på vid utvärdering 
  • Verktyg för utvärdering 
  • Tips för en bra styrelseöverlämning    

Vem kan gå?       

Utbildningen riktar sig framförallt till avgående styrelser som förbereder årsmöten, men kan vara minst lika matnyttig och viktig för tillträdande styrelser.  

Utbildningens längd    

1 timme.     

Bokning    

Kontakta din verksamhetsutvecklare eller hör av dig till [email protected]