Bli valberedare för Sveriges Elevkårer

Vill du vara med och driva Sveriges Elevkårer framåt genom att hitta och föreslå organisationens blivande ledare? Gillar du att diskutera ledarskap och Sveriges Elevkårers utveckling? Då tycker vi att just du ska kandidera till valberedningen för Sveriges Elevkårer!

I enlighet med Sveriges Elevkårers stadgar väljs ny styrelse och revision på kongressen och ny valberedning på årsmötet. Kongressen hålls jämna år och årsmötet ojämna år. Alla förtroendeuppdrag väljs således till en mandatperiod om två år. Förra året, i november 2018, valdes en ny styrelse för Sveriges Elevkårer. Nu i höst är det dags att välja en ny valberedning.

Därför har vi inför Årsmöte19 öppnat upp för kandidaturer till valberedningen för mandatperioden 2020–2021. Vi ser fram emot att sätta igång med urvalsprocessen och hoppas att just du ska kandidera till valberedningen!

Om uppdraget

Sveriges Elevkårers valberedning består av fem personer, varav en ordförande, och ska till kongressen lägga fram ett förslag på styrelse och revision, samt till årsmötet lägga fram ett förslag på ny valberedning. Valberedningen ansvarar för hela rekryteringsprocessen genom att informera om uppdragens innebörd, uppmuntra till kandidaturer, genomföra intervjuer och inför kongress och årsmöte presentera ett färdigt förslag. För att genomföra uppdraget behöver valberedningen närvara vid utbildningar och mötesplatser som Sveriges Elevkårer arrangerar, så som Upptakt, samt på andra sätt finnas tillgänglig för medlemmarna.

Valberedningens ordförande väljs i ett separat val och är sammankallande för valberedningen samt har det yttersta ansvaret att processen genomförs enligt gällande styrdokument. Ordföranden behöver därför vara en van ledare och vara målinriktad och initiativtagande.

Det vi söker till valberedningen

Vi söker dig som är intresserad av uppdraget som valberedare, brinner för Sveriges Elevkårer och vill få tillfälle att utveckla organisationen genom att föreslå personer till förtroendeuppdragen.

Du besitter med fördel:

  • Social kompetens och förmågan att nätverka
  • Ett stort kontaktnät inom elevrörelsen
  • Erfarenhet av och intresse för rekrytering
  • En god analytisk förmåga
  • Stark integritet
  • En god personkännedom
  • Erfarenhet från ideella organisationer och årsmötesvana
  • Kunskap om organisationen och dess historia
  • Ett professionellt förhållningssätt till uppdraget

Vi söker personer som kompletterar varandra och tillsammans utgör en komplett valberedning. Vi letar därför efter personer med olika erfarenheter och bakgrund som tillsammans besitter de förmågor och egenskaper som krävs för uppdraget.

Kandidera 

Sista dagen att kandidera till valberedningen är den 27 september 2019. För en fullständig kandidatur ska du fylla i formuläret i länken nedan och bifoga de dokument som efterfrågas.

Ansökan sker här!

Frågor?

Om du har frågor om uppdraget eller processen, vänligen kontakta:

Oliver Åbrink, Valberedningens ordförande

[email protected]

070-6736596

 

 

Vi ser fram emot din kandidatur!

Sveriges Elevkårers valberedning,

Oliver Åbrink, Amanda Karlberg, Elenor Söderberg, Katja Holböll, Julia Skånberg