Förändrad student – vad är det som gäller?

För att minska spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett antal rekommendationer som ska gälla för studentfirande under våren 2020. Nedan listar vi vad som är rekommenderat och inte. Här kan du läsa om hur du kan gå tillväga för att få tillbaka pengar vid avbokningar.

Avslutningsceremonier

✅ Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan tidigare att gymnasieskolans undervisning sker på distans, men har lagt till ett undantag för de elever som avslutar gymnasieskolan vårterminen 2020 så att de har möjlighet att genomföra betygsutdelning och andra avgränsade avslutningsceremonier, klass- eller gruppvis.

❌ Större ceremonier, samlingar, eller parader för hela skolan bör inte hållas. Inte heller avslutningar för andra än avgångsårskurserna i gymnasiet.

Utspring

✅ Om skolan ordnar ett utspring ska detta genomföras en klass i taget eller i mindre grupper. Kontakt med familj och närstående bör bara ske i utomhusmiljö där det är enkelt att hålla avstånd till varandra. Det totala antalet närvarande vid firandet kan dessutom behöva begränsas för att undvika trängsel.

❌ Personer som tillhör en riskgrupp bör helt avstå att delta vid firandet, och den som uppvisar symptom på sjukdom ska stanna hemma.

Studentflak

❌ Skolklasser på lastbilsflak eller liknande är förbjudet från och med 15 maj 2020 till och med årsskiftet.

Privata bjudningar

✅ Vid en privat bjudning bör Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifterföljas vilket innebär att endast bjuda in personer i din närmsta närhet, personer som du redan har kontakt med i din vardag. Gäster ska inte behöva resa och framför allt ska personer i riskgrupper inte bjudas in. Se till att lokalen där ni befinner er är tillräckligt stor för att ni ska kunna hålla avstånd och att det finns möjlighet till god handhygien.

❌ Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter har privatpersoner ett ansvar att förhindra spridning av covid-19 genom att avstå från att delta i större sociala sammanhang, såsom fester och att avstå från onödiga resor. Restauranger eller andra verksamheter ska inte anordna större privata bjudningar i samband med studentfirandet. Större bjudningar ska heller inte förekomma i hemmet eller utomhus. Enligt ordningslagen (1993:1617) är det förbjudet med allmänna sammankomster med fler än 50 personer.

Vem har ansvar för att rekommendationerna följs?

Förutom när det gäller de privata bjudningarna är det skolans huvudman, dvs. kommunen eller skolans styrelse, som ansvarar för att se till att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs. För varje moment ska rektorn göra en särskild lokal riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

Folkhälsomyndighetens exempel på åtgärder för att minska smittspridning under studentfirande

Sätt upp information om förhållningsreglerna till personal, elever och andra besökare.

Samla eleverna klass- eller gruppvis, och avstå från större gemensamma samlingar.

Skapa utrymme, t.ex. genom att möblera om, för att undvika trängsel inomhus och utomhus.

Se till att större samlingar av elever kan undvikas i skolans övriga lokaler t.ex. i entréer, korridorer och andra gemensamma utrymmen.

Säkerställ att eventuellt utspring endast får genomföras för en klass, eller en mindre grupp, i taget för att undvika trängsel.

Informera familjer och närstående att de endast får delta i firandet utomhus där tillräckligt avstånd kan hållas till andra människor.

Begränsa antalet besökare för att undvika trängsel.

Informera om att de som tillhör en riskgrupp eller är 70 år och äldre, helt bör avstå från att delta.

Säkerställ att det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Erbjud vid behov handsprit.

Större gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan får inte anordnas. Detta gäller även avslutningar för övriga årskurser.

Skolklasser på lastbilsflak eller liknande bör inte förekomma.

Restauranger eller andra verksamheter ska inte anordna större privata bjudningar i samband med studentfirandet. Större bjudningar ska heller inte förekomma i hemmet eller utomhus. Detta ligger i linje med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskriftersamt ordningslagen (1993:1617).

För att minska risken för smittspridningen ska elever och personal vara uppmärksamma på de symtom som kan förekomma vid covid-19, t.ex halsont, snuva, hosta och feber. Även vid lättare symtom ska man hålla sig hemma. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man träffar andra. Detta gäller givetvis även vid studentfirande.

 

Källa: Folkhälsomyndigheten