”Försök till mutor och påtryckningar från företag till elevkårer helt oacceptabelt”

Som P3 rapporterade om tidigt i morse är elever och elevkårer runt om i landet utsatta för tveksamma påstötningar från flertalet företag som säljer studentmössor och studentresor. Sveriges Elevkårer har sedan tidigare kännedom om problemet men med anledning av rapporteringen kommer vi att intensifiera stödet till våra 336 medlemsorganisationer runt om i Sverige.

Granskningen visar att 33 av de 38 största elevkårerna i Sverige erbjudits personliga förmåner i utbyte mot att ingå avtal med företag som säljer studentmössor. Något som av flera elevkårsordförande har betraktats som rena mutor.

- Landets elevkårer gör ett väldigt viktigt arbete för att skapa en mer givande skoltid och bidrar till skolans utveckling. Det är kompetenta och ansvarstagande personer som sitter i elevkårernas styrelser. När ordföranden flaggar för att det förekommer erbjudanden om mutor från oseriösa företag är det viktigt att det uppmärksammas. Försök till mutor och andra påtryckningar är helt oacceptabelt, säger Lina Hultqvist, ordförande i Sveriges Elevkårer.

I vissa fall vittnar elevkårerna till och med om att företagsrepresentanter har erbjudit alkohol till elevkårsrepresentanter under 18 år. Det går inte att utesluta att vissa av de metoder som företagen använt är olagliga.

- Detta är inte någon nyhet för oss och vi arbetar löpande med att bistå elevkårerna. Vi har sedan tidigare varnat våra medlemmar för flera av företagen och vissa har till och med uteslutits från våra mötesplatser och nationella event, men det räcker uppenbarligen inte. Vi uppmuntrar nu elevkårerna att polisanmäla dessa typer av mutförsök, så får rättsväsendet avgöra vad som är olagligt, säger Lina Hultqvist, ordförande i Sveriges Elevkårer.

 

 

För mer information, kontakta

Lina Hultqvist, ordförande i Sveriges Elevkårer

[email protected]

076-135 39 31

 

Om Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårers vision är att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår som genom att tillvarata deras akademiska, ekonomiska, rättsliga och sociala intressen verkar för att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar.

Vi har totalt 336 medlemsföreningar på lika många gymnasieskolor från Ystad i syd och Kiruna i norr. Tillsammans har vi över 93 000 elever bakom oss vilket gör Sveriges Elevkårer till landets näst största ungdomsorganisation. Medlemskapet i Sveriges Elevkårer är öppet för alla och det kostar ingenting att vara med.