Fyllnadsval till styrelsen för Sveriges Elevkårer

Information från styrelsen 

Sveriges Elevkårers styrelse har under sitt senaste möte beslutat om att inför Årsmöte23 utlysa ett fyllnadsval för en ledamot i styrelsen för Sveriges Elevkårer. Styrelsens ordförande Embla Persson har kommenterat beslutet i ett öppet brev till Sveriges Elevkårers medlemmar som går att läsa genom att klicka på länken nedan. 

Brev från styrelsen

Är du Sveriges Elevkårers nya styrelseledamot? 

Vill du vara med och driva Sveriges Elevkårer framåt genom att skapa goda förutsättningar för elevkårerna att bedriva sitt arbete? Är du en strategisk, dynamisk och strukturerad person som gillar att arbeta målinriktat och långsiktigt? Då tycker vi att du är rätt person att kandidera till fyllnadsvalet som ledamot i styrelsen för Sveriges Elevkårer för resterande tid av mandatperioden! 

Bakgrund till processen 

Bortfall av förtroendevalda under pågående mandatperiod i Sveriges Elevkårer är både ovanligt och beklagligt men behöver hanteras därefter. Samma kväll som valberedningen informerades om en styrelseledamots omedelbara entledigande från styrelsen för Sveriges Elevkårer sammanträdde valberedningen digitalt för att diskutera förutsättningarna att bereda ett fyllnadsval. 

Efter att styrelsen fattat beslut om att utlysa fyllnadsval av en styrelseledamotspost som ska tillsättas vid Årsmöte23 har valberedningen identifierat vilka förmågor, egenskaper och kompetenser som särskilt eftersöks i den ledamot som kliver på uppdraget. Det förslag till ny ledamot som valberedningen lägger fram ska således ses som kompletterande till den nuvarande styrelsesammansättningen. Frågor kring styrelsens beslut att utlysa fyllnadsval riktas till styrelseordförande Embla Persson. 

Praktisk info 

Det är närvarande medlemmar på Årsmöte23 som kommer välja organisationens nästa valberedning och nu även tillsätta den vakanta ledamotsposten i styrelsen. Valberedningens uppgift är att organisera ansökningsprocessen, genomföra ett omfattande beredningsarbete av kandidater, vara ett stöd för kandidater genom processen och slutligen presentera ett förslag till ny ledamot i styrelsen för medlemmarna att ta ställning till. Valberedningens förslag presenteras, enligt stadgan, senast 4 veckor innan Årsmöte23. Mandatperioden för den tillträdande styrelseledamoten löper fram till och med sista december 2024. 

Sveriges Elevkårers valberedning valdes på Årsmöte21 för mandatperioden 2022/2023 och utgörs av ordförande Richard Wahlström samt ledamöterna Ester Cortes, Selma Dahlgren, Eskil Brinkmann och Amanda Tångring. 

För att kandidera till ett förtroendeuppdrag inom Sveriges Elevkårer krävs en kandidatur. Du kan antingen kandidera själv eller bli nominerad till ett uppdrag. Nomineringsrätt besitter representanter för medlemsorganisationerna och de nuvarande förtroendevalda inom organisationen. Om du blir nominerad kommer valberedningen att kontakta dig och du behöver därefter skicka in en egen kandidatur. 

Kandidaturer görs via ansökningsformuläret som finns på Sveriges Elevkårers hemsida. För en fullständig kandidatur krävs att alla fält i ansökningsformuläret är ifyllda och att ditt CV, personligt brev samt ett kort videoklipp enligt instruktion i ansökan är bifogat. Valberedningen återkommer sedan till aktuella kandidater för en intervju som kommer att genomföras digitalt över Google Meet. Kandidaturer till den vakanta styrelseledamotsposten ska ha inkommit till valberedningen senast fredag 1 september, men gärna tidigare än så. En tidigt inskickad ansökan ökar sannolikheten att få en intervjutid som passar. 

Styrelseuppdraget 

Styrelsen är efter kongress och årsmöte Sveriges Elevkårers högst beslutande organ. Styrelsens uppdrag är att tillgodose medlemmarnas intressen, verkställa beslut som fattas på kongress och årsmöte samt förvalta organisationen däremellan. Styrelsen är ytterst ansvarig för all verksamhet inom organisationen och beslutar om den ekonomiska förvaltningen, vilket förutsätter att styrelsen besitter ekonomisk kompetens. 

Styrelsen behöver vidare ha god organisationskännedom, finnas tillgänglig för medlemmarna, ha förmågan att tänka långsiktigt och strategiskt samt besitta god kommunikativ förmåga både internt och externt. Eftersom Sveriges Elevkårers medlemmar finns över hela landet arbetar styrelsen rikstäckande. Som en del av styrelsen prioriterar du detta engagemang framför andra ideella uppdrag. Till styrelsen söker valberedningen nu (1) ledamot till den vakanta post som har uppstått. 

Styrelseledamot 

Vi söker dig med stort engagemang för elevrörelsen och erfarenhet från en elevkår eller en annan ungdomsorganisation. Du har ett intresse för skolpolitik och följer den aktuella skolpolitiska debatten. Rollen förutsätter att du delar Sveriges Elevkårers värderingar samt har en god organisationskännedom om såväl vision som styrdokument. I uppdraget ställs du inför ett utmanande och utvecklande arbete. I styrelserummet diskuteras frågor om organisationens framtid och du förväntas kunna ta en aktiv roll där du argumenterar för dina åsikter för att kunna fatta välgrundade beslut. Detta förutsätter att du har god samarbetsförmåga, är lyhörd, analytisk och ödmjuk inför uppdraget samt är lösningsinriktad eftersom styrelsearbetet är ett lagarbete. Du förväntas även bidra med nya perspektiv utifrån dina erfarenheter och kompetenser på ett självständigt sätt. Dessutom är du professionell i din roll som representant för organisationen. 

Uppdraget som styrelseledamot är oarvoderat och ideellt, och lämpar sig därför för dig som har en annan heltidssysselsättning som exempelvis studerande eller arbetande. Det förutsätter dock att du prioriterar styrelsearbetet och kan disponera din tid därefter. Som styrelseledamot deltar du aktivt på samtliga styrelsemöten under mandatperioden och avsätter gott om tid att sätta dig in i mötets handlingar för att kunna bidra på bästa sätt. Vi ser även gärna att du själv har en tydlig bild över hur just du kommer kunna kliva på uppdraget halvvägs i mandatperioden och ändå bidra på ett värdefullt sätt i styrelsearbetet. Att vilja fortsätta sitt engagemang i organisationen framåt efter mandatperiodens slut ses som en styrka, likaså förståelse för- och erfarenhet av ekonomi som styrmedel. Framåtanda och entusiasm för uppdraget är en förutsättning. 

Kandidater till fyllnadsvalet bör vara införstådda med vilken utmaning det innebär att kliva på uppdraget halvvägs i den ordinarie mandatperioden. Det förutsätter att den tillträdande ledamoten är beredd att lägga den tid och kraft som krävs för att sätta sig in i organisationens nuläge, både på egen hand och utifrån den gedigna styrelseintroduktion som organisationen kommer tillhandahålla den nyvalde, för att kunna utföra sitt uppdrag som styrelseledamot på ett fullgott sätt. I denna beredningsprocess värderar valberedningen särskilt personlig lämplighet och att kandidatens förmågor, erfarenheter och kompetenser passar bra in i den nuvarande styrelsesammansättningen. 

Att vara styrelseledamot i Sveriges största ungdomsorganisation är ett ärofyllt och roligt uppdrag som du inte vill missa. Välkommen med din ansökan! 

Har du frågor? 

Om du har frågor om uppdraget eller processen, vänligen kontakta: 

Richard Wahlström, valberedningens ordförande 

[email protected] 

070-748 04 48 


Välkommen med din ansökan!

Ansökan för fyllnadsval till styrelsen för Sveriges Elevkårer