Gustav Fridolin, Helene Hellmark Knutsson och Anna Ekström går tillbaka till skolan i ny global kampanj

Fredagen den 20 oktober går Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Gustav Fridolin, utbildningsminister och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning samt nära 40 riksdagsledamöter tillbaka till skolan för att tillsammans med elever lyfta den globala frågan om alla ungas rätt till utbildning.

Skolbesöken är del av den globala kampanjen, 100 Million, där ministrar och parlamentsledamöter världen över besöker skolor för att prata om de 100 miljoner mest marginaliserade unga som inte ges rätten till utbildning samt vilka konsekvenser det får. Kampanjen startade i Indien av Nobels fredspristagare Kailash Satyarthi som år 2014 fick nobelpriset tillsammans med Malala Yousafzai. I Sverige arrangeras kampanjen i samarbete med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Elevråd, Sveriges Elevkårer och Bris.

- Sveriges Elevkårer och våra medlemmar välkomnar Sveriges politiker ut till skolorna för att tillsammans prata om allas rätt till utbildning - grunden för att kunna förverkliga sig själv och ta vara på sina rättigheter säger Lina Hultqvist, ordförande för Sveriges Elevkårer.

Skolbesök genomförs över hela landet den 20-23 oktober, från Kiruna till Ystad och många politiker går tillbaka till sin egen gamla skola, däribland Helene Hellmark Knutsson och Anna Ekström som går tillbaka till de skolor där de gick som barn.

- Vi är mycket glada över den stora uppslutningen från svenska politiker, det är en viktig signal att de gör gemensam sak med politiker över hela världen säger Kristina Ljungros, nationell projektledare och som nyligen besökte kampanjaktiviteter i Indien.

Tid och plats för skolbesöken:

Anna Ekström besöker Farsta grundskolor kl 09.15, Farstavägen 118 Farsta
Pressekreterare: Helena Paues, 072-209 45 20
Rektor Farsta Grundskolor: Cathrine Sahlsten, 076- 1234 209, [email protected]

Gustav Fridolin besöker Runbacka skolor kl 09, Kornettvägen 42 Sollentuna
Politisk sakkunnig: Pasel Assalum, 072-5474801
Biträdande rektor Runbacka skolor: Johan Eriksson, 070-644 58 30, [email protected]

Helene Hellmark Knutsson besöker Tallbackaskolan kl 14, Kristinelundsvägen 1 Solna
Pressekreterare: Jens Petersen, 070-2936935
Rektor Tallbackaskolan: Mette Sandh, 08-746 10 00, [email protected]

Media inbjuds att närvara vid skolbesöken.

Nationell projektledare: Kristina Ljungros, [email protected], 070-2542775

Om kampanjen

  • Globalt sett är det 263 miljoner barn som inte går i skolan. Unga förvägras rätten till utbildning på grund av fattigdom, barnarbete, trafficking eller väpnade konflikter. Särskilt utsatta är flickor och barn med funktionshinder.

  • Det är 9 gånger mer troligt att du inte går i skolan om du bor i en av världens fattigaste länder. Av de barn i grundskoleålder som inte går i skolan idag kommer 4 av 10 aldrig att börja skolan.

  • Den globala kampanjen pågår runt om i världen. Resultatet kommer att redovisas för FNs generalsekreterare i slutet av året.

  • I Sverige genomförs kampanjen på 40 orter, från Kiruna till Ystad. Inför de regionala besöken skickas regionala pressmeddelanden med information om de lokala besöken.

  • Syftet med mötet mellan politiker och elever är att lyfta frågan om de unga som inte går i skolan idag. Under besöken kommer eleverna att göra en presentation för politikern om situationen för världens utsatta barn och de kommer att samtala om hur olika lösningar kan se ut.

  • Här kan du se en film på två minuter om kampanjen: vimeo.com/237051375

Mer information finns på kampanjens hemsida: 100million-backtoschool.org/