Stöd forskningen - svara på en enkät!

I samband med coronapandemi och distansundervisning är det många forskare som hör av sig till oss och vill höra hur ni har det. Genom att svara på en enkät kan ni hjälpa forskningen och i förlängningen se till att skolan utvecklas. 

Elevdeltagande under covid-19

Stockholms universitet

Till enkäten

"Den här enkäten kommer ingå i en studie om hur ni elever upplevt och tänker kring elevdeltagande i samband med Covid-19 och påföljande distansundervisning. Jag som ligger bakom enkäten heter Johanna Öberg och doktorerar på data- och systemvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet med fokus på just elevdeltagande och elevers uppfattningar. Elevdeltagande innefattar allt ifrån din närvaro till din möjlighet att ha inflytande och påverka. Just din åsikt och dina tankar är därför väldigt viktiga! Enkäten innehåller ca 25 frågor och kommer vara ett viktigt bidrag till mitt avhandlingsarbete. Det är helt ok att du ger kortare svar på vissa frågor och längre svar på andra. Enkäten är öppen till 12 juni." 

Berättelser från avgångselever 2020

Göteborgs universitet 

Till enkäten

"Årets avgångselever världen över har många annorlunda erfarenheter än de i tidigare årskullar. Under hösten 2019 växte en stark ungdomsledd rörelse fram med globala skolstrejker för klimatet och under våren 2020 spreds coronapandemin, som FN:s generalsekreterare António Guterres kallar den svåraste globala krisen sedan andra världskriget (AFP, 2020-04-01)

Årets avgångselever genomför sin utbildning i en tid med stor osäkerhet och i en korseld av budskap i medierna. Till skillnad från tidigare årskullar ska studierna genomföras “on-line and alone” och inte i klassrummet med kamraterna. Det finns många fina och kreativa distansupplägg på undervisning och elevaktiva arbeten som vi har sett i olika fb-grupper och bloggar. Vi vet dock att förutsättningarna för elever att genomföra sina studier på hemmaplan är mycket olika. En del tycker att det har gått bra, andra har svårigheter av på olika orsaker eller är bekymrade över hur det ska gå med studieresultaten och betygen. Situationen med pandemin och konsekvenserna innebär också att årets avgångselever känner oro för sin familj, för varsel på arbetsmarknaden och för möjligheterna att få jobb. Många känner sig också ledsna och över att vårterminens olika traditioner med studentbaler och liknande ställts in, och att studentfirandet med studentflak och utspring på skolgården inte kan äga rum."

Covid-19 och idrotten

Malmö universitet

Till enkäten

"Hur påverkar Covid-19 dig som idrottsledare, idrottsutövare, idrottspublik och supporter samt hur påverkas fysisk aktivitet i vardagen?

De senaste veckorna har inneburit stora förändringar när det gäller idrott och fysisk aktivitet – allt från inställda mästerskap på högsta nivå och permitterade personer inom elitidrotten, till att träningar har ställts in eller förändrats. Kanske har till och med våra fysiska aktivitetsmönster ändrats. Den här nya situationen och de erfarenheter som görs är viktiga att dokumentera och på sikt analysera. Därför vill vi ge dig som är idrottsledare, idrottsutövare, idrottspublik, suporter och dig som har tankar om vår fysiska aktivitet möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och reflektioner. Vad händer med idrott och fysisk aktivitet under våren 2020 och vad tänker du om detta? Vad har varit särskilt svårt att hantera och vad har fungerat bra? På vilka olika sätt belyser situationen idrottens och den fysiska aktivitetens roll och betydelse i samhället?"