Stor satsning på ny sajt om psykisk ohälsa hos unga

Sveriges Elevkårer har tillsammans med Sveriges Psykologförbund, Lärarnas Riksförbund och Stiftelsen Företagsam beviljats drygt fem miljoner kronor från Arvsfonden för att skapa en webbplats för unga om psykisk ohälsa. Webbplatsen kommer att finnas under den väletablerade och välbesökta Psykologiguiden.se

Många barn och ungdomar lider idag av stress, psykiska problem och funktionsnedsättningar som försämrar deras livskvalitet och skapar särskilda svårigheter i skolarbetet. Målet är nu att bygga upp ett virtuellt kunskapsstöd med kvalitetssäkrad och trygg information som ska nå ut brett till både de unga, deras föräldrar och skolans professionella.

Så här kommenterar Anders Wahlberg, ordförande för Sveriges Psykologförbund beskedet om stöd till den nya satsningen.

”Vi vet att den psykiska ohälsan tyvärr ökar bland barn och ungdomar. Därför är det så fantastiskt att vi får möjlighet att både bygga ett system för information till målgrupperna, men också möjligheten att, med hjälp av våra samarbetspartners, implementera kunskap och åtgärder i skolorna."

”Många barn idag lider av psykisk ohälsa som skapar speciella svårigheter i skolarbetet” säger Sara Svanlund, Lärarnas Riksförbunds 2:e vice ordförande. ”Vi som lärare ser att skolans elevhälsa och möjligheter att ge särskilt stöd inte räcker till för behoven som finns, både för att arbeta förebyggande och motverkande av psykisk ohälsa. Den nya sajten kan komplettera de resurser som redan finns men också visa på att det krävs mer resurser för att täcka behoven.”

”Många av Sveriges elever vittnar om ökad stress och ökade psykiska besvär och enligt elevkårerna har situationen blivit alltmer allvarlig de senaste åren”, säger Sveriges Elevkårers ordförande Lina Hultqvist. ”Genom en webbplats för unga om psykisk ohälsa hoppas vi nu kunna bryta den här trenden och se till att fler unga får tillgång till den hjälp de behöver och stöd för att nå en gymnasieexamen.”

Emily Storm, verksamhetsansvarig för Psykologiguiden kommenterar:

”Vi får in många frågor till Psykologiguiden från unga i åldern 12 – 17 år som handlar om psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk problematik. Hittills har vi bara haft resurser att besvara ett fåtal av dem. Vi är väldigt glada att vi nu får möjligheten att bygga upp en särskild sektion på Psykologiguiden för att möta de ungas behov av stöd och information men även för att bistå föräldrar och skolpersonal med användbara verktyg."

För mer info kontakta:

Sigrid Petersson, Kommunikationschef Sveriges Elevkårer: [email protected], 070 109 03 17