Sveriges elevkårer samordnar projekt mot sexuella trakasserier i skolan

I bild från vänster: Matz Nilsson - Sveriges Skolledarförbund, Erik Nordlund - Sveriges Elevråd, Alban Kjellgren Axlund - Sveriges Elevråd, Lina Hultqvist - Sveriges Elevkårer, Jakob Amnér - Sveriges Elevråd SVEA, Helene Öberg - statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin, Carola Wedholm - Lärarförbundet Skolledare.

Regeringen klubbade i slutet på juni ett riktat ”Metoo”-paket på 120 miljoner kronor som en del i vårändringsbudgeten. Av dessa medel fick Skolverket 50 miljoner kronor, varav tio miljoner var avsatta för utåtriktade insatser för en bättre arbetsmiljö för elever, med fokus på arbetet mot sexuella trakasserier. Sveriges Elevkårer har fått uppdraget att samordna de insatser som kommer att genomföras under hösten, tillsammans med organisationerna Sveriges Skolledarförbund, Lärarförbundet Skolledare, Sveriges Elevråd och Sveriges elevråd – SVEA.

- Vi är stolta över förtroendet men också väldigt ödmjuka inför uppgiften. Vi har tillsammans med de övriga organisationerna i projektet lång erfarenhet av att jobba med kompetensutvecklande insatser i skolan. En trygg arbetsmiljö för elever är ett viktigt arbetsområde för oss, i synnerhet när det kommer till sexuella trakasserier, säger Lina Hultqvist, ordförande i Sveriges Elevkårer.

Bakgrunden till insatsen är de många initiativ inom #metoo, som under 2017 och 2018 har riktat uppmärksamhet mot förekomsten av sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling inom flera sektorer och branscher i samhället. #tystiklassen och #räckupphanden vittnade om övergrepp i skolan såväl mellan elever som mellan lärare och elever. Upproren och de många vittnesmålen fick de fem organisationerna att mobilisera för att tillsammans göra något åt situationen.

Projektet kommer att genomföras under 2018 och bestå av olika kompetensutvecklande insatser.