Till våra medlemmar: Var en förebild för säkra studentfiranden

Det har kommit till vår kännedom att några gymnasieelever på en del håll i landet planerar studentaktiviteter som strider mot myndigheternas riktlinjer för att minska spridningen av covid-19. Vi vill uppmuntra våra medlemmar att vara förebilder i den här situationen.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas, det handlar om er egen hälsa och omtanke om er omvärld. Under inga omständigheter får era studentfiranden utgöra en hälsorisk. Att samla fler än 50 personer är idag förbjudet och straffet för att bryta mot det är böter eller fängelse i högst sex månader, enligt 2 kap. 29 § ordningslagen.

Vi vet att våra elevkårer har kreativa lösningar för trygga och säkra studentfiranden. Håll en god dialog med er skolledning i frågan om studenten och prata med er verksamhetsutvecklare om ni behöver hjälp. På Sveriges Elevkårer arbetar vi nationellt för att hitta alternativa lösningar för att landets studenter ska få det avslut på skolgången som de förtjänar.