Utbildningsdag för elevskyddsombud – för en tryggare och starkare skola

 

Ge era elevskyddsombud en rolig och praktisk utbildning som de dessutom har rätt till enligt lag. Föreläsningar om fysisk arbetsmiljö, psykisk ohälsa och normer blandas med workshops och erfarenhetsutbyten med andra elever. Efter utbildningen får alla deltagare ett diplom och tillgång till exklusivt material.


Hur ser utbildningsdagen ut?

Under en halvdag får elevskyddsombuden den grundläggande utbildning de behöver för att genomföra sitt uppdrag på bästa sätt. Föreläsningar om fysisk arbetsmiljö, psykisk ohälsa och normer blandas med workshops och erfarenhetsutbyten med andra elever. Efter utbildningen får alla deltagare ett diplom och tillgång till exklusivt material.

Moment i utbildningen

 • Vikten av ett aktivt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljölagen och aktuella arbetsmiljöförordningar
 • Elevskyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet.
  Exempel: skyddsrond, rapportera och jobba normbrytande
 • Skolans roll i arbetsmiljöarbetet
 • Fysisk arbetsmiljö.
  Exempel: ljud, ljus, luft och lokal
 • Psykosocial arbetsmiljö.
  Exempel: stress, kränkningar och trakasserier (i skolan och på nätet), relationer och normer

Digitala tillfällen


Vecka 43 

Måndag 23 oktober, kl. 08.30-12

Måndag 23 oktober, kl. 12-15.30 

Tisdag 24 oktober, kl. 08.30-12 

Onsdag 25 oktober, kl. 08.30-12

Torsdag 26 oktober, kl. 08.30-12 

Fredag 27 oktober, kl. 08.30-12

Sista anmälningsdag: 17 oktober

Vecka 45 

Fredag 10 november, kl. 08.30-12

Sista anmälningsdag: 3 november

Fysiska tillfällen


Stockholm

Tisdag 7 november, kl. 12-15.30

Göteborg 

Onsdag 8 november kl. 12-15.30 

Malmö 

Torsdag 9 november, kl. 12.30-16 - FULLT
Vid eventuell avbokning kontaktar vi skolan som står först på reservlistan.

Reservlista 

Sista anmälningsdag: 31 oktober

Pris

En anmälan kostar 5 500 kronor (inkluderar en skola med en grupp om sex elever och en vuxen).

Ni behöver inte veta deltagarnas namn vid anmälningstillfället. 

Vill ni anmäla ytterligare deltagare är ni varmt välkomna att göra det för en kostnad på 950 kronor per elev. Ni behöver inte veta namn på deltagarna när ni gör er anmälan.

Har du frågor?

Kontakta: 

Adam Ledung, Säljare 
[email protected]
070–965 55 38

 

Varför utbilda elevskyddsombud?

Elevskyddsombud bidrar till en tryggare och starkare skola. Tryggare eftersom de arbetar med att förbättra den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Starkare eftersom en bra arbetsmiljö ökar trivseln och leder till bättre studieresultat vilket i sin tur skapar en mer attraktiv skola. Elever och lärare delar skolan som arbetsplats men använder den på olika sätt. Elevskyddsombud kan se utmaningar som vuxenvärlden inte kan, och stötta skolledningen i att lösa problem genom att vara en kanal mellan elever och skolpersonal.

Ett sätt att ge elever det inflytande lagen kräver 

Elever har enligt lag rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. I rollen som elevskyddsombud får eleverna möjlighet att engagera sig i skolfrågor, lära sig nya saker och utvecklas. Elevskyddsombuden väljs av eleverna, men det är skolledningen som har ansvar för att se till att de får den utbildning och de resurser de behöver för att utföra sitt arbete.  

Enligt arbetsmiljölagen ska eleverna utse två elevskyddsombud för varje årskurs 7–9 i grundskolan och 7–10 i specialskolan samt för varje nationellt program i gymnasieskolan. 

Varför ska just vi utbilda era skyddsombud? 

Sveriges Elevkårer har arbetat med att förbättra skolan i över 80 år och både Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd har lång erfarenhet av att genomföra utbildningar för elevskyddsombud. Som Sveriges största ungdomsorganisation respektive Sveriges största elevorganisation på grundskolan vet vi hur man gör en rolig utbildning som unga uppskattar och kan använda i sitt dagliga arbete. På våra utbildningsdagar för elevskyddsombud i november 2022 gav deltagarna utbildningen betyget 4/5 i snitt.