Utbildningsdagar för elevskyddsombud - för en tryggare och starkare skola

I november varje år har Sveriges Elevkårer sin samlade satsning för att utbilda elevskyddsombud runt om i Sverige. I år kommer vi att hålla alla utbildningsdagar digitalt via Zoom. Här kan du läsa mer om satsningen, vad din skola får vid en utbildning och göra en anmälan.

Varför utbilda elevskyddsombud?

Elevskyddsombud bidrar till en tryggare och starkare skola. Tryggare eftersom de arbetar med att förbättra den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Starkare eftersom en bra arbetsmiljö ökar trivseln och leder till bättre studieresultat vilket i sin tur skapar en mer attraktiv skola. Elever och lärare delar skolan som arbetsplats men använder den på olika sätt. Elevskyddsombud kan se utmaningar som vuxenvärlden inte kan, och stötta skolledningen i att lösa problem genom att vara en kanal mellan elever och skolpersonal.

Ett sätt att ge elever det inflytande lagen kräver 

Elever har enligt lag rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. I rollen som elevskyddsombud får eleverna möjlighet att engagera sig i skolfrågor, lära sig nya saker och utvecklasElevskyddsombuden väljs av eleverna, men det är skolledningen som har ansvar för att se till att de får den utbildning och de resurser de behöver för att utföra sitt arbete.  

Enligt arbetsmiljölagen ska eleverna utse två elevskyddsombud för varje årskurs 7–9 i grundskolan och 7–10 i specialskolan samt för varje nationellt program i gymnasieskolan. 

Varför ska just Sveriges Elevkårer utbilda era skyddsombud? 

Sveriges Elevkårer har arbetat med att förbättra skolan i över 80 år och har lång erfarenhet av att genomföra utbildningar för elevskyddsombud. Som Sveriges största ungdomsorganisation vet vi hur man gör en rolig utbildning som unga uppskattar och kan använda i sitt dagliga arbete. På våra utbildningsdagar 2019 gav deltagarna utbildningen betyget 4/5 i snitt.   

Vad innehåller utbildningen?

Under utbildningsdagen får elevskyddsombuden den grundläggande utbildning de behöver för att genomföra sitt uppdrag på bästa sätt. Föreläsningar om arbetsmiljö, psykisk ohälsa, jämlikhet, normer och elevskyddsombudens uppgifter blandas med workshops och erfarenhetsutbyten med andra elever.

Exempel på vad eleverna får lära sig:

Vikten av ett aktivt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljölagen och aktuella arbetsmiljöförordningar, elevskyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet, skolans roll i arbetsmiljöarbetet, fysisk arbetsmiljö & psykosocial arbetsmiljö. 

Hur ser utbildningsdagen ut?

Utbildningsdagen sker digitalt via Zoom och pågår under en halvdag. Efter utbildningen kommer ni även få exklusivt material samt diplom.

I år erbjuder vi dessa tillfällen:
Vecka 45
Tisdag 3/11, kl 12.00-15.30
Onsdag 4/11, kl 12.00-15.30
Torsdag 5/11, kl 12.00-15.30

Vecka 46
Tisdag 10/11, kl 12.00-15.30
Onsdag 11/11, kl 12.00-15.30
Torsdag 12/11, kl 12.00-15.30

Sista anmälningsdagen för utbildningsdagarna vecka 45 är torsdagen den 29/10 och sista anmälningsdagen för utbildningsdagarna vecka 46 är torsdagen den 5/11.

Pris

En anmälan kostar 4500:- och då ingår en grupp på 6 elever och en vuxen. Vill ni anmäla ytterligare deltagare är ni varmt välkomna att göra det för en kostnad på 750:- per elever. Ni behöver inte veta namn på deltagarna när ni gör er anmälan.

Anmäl er här!

Frågor?
Kontakta:
Amanda Forsell
[email protected]
070–965 55 31