Utbildningsdagar om psykisk hälsa - för ungas välmående!

 

I mars har Sveriges Elevkårer en satsning för att främja ungas välmående. Vi erbjuder samlade utbildningstillfällen för att digitalt och fysiskt utbilda elever på gymnasieskolor runt om i landet. Utbildningen innehåller tre workshops som berör ämnen som stress, oro och återhämtning samt tillhandahåller verktyg för att kunna upprätthålla en balans i sitt mående på lång sikt. 

Hur ser utbildningstillfället ut? 

Utbildningstillfället innehåller tre workshops riktade till unga med fokus på att förebygga psykisk ohälsa. Workshopparna berör ämnen som stress och oro och tillhandahåller verktyg för att kunna upprätthålla en balans i sitt mående långsiktigt.  

Workshopparna är framtagna av Sveriges Elevkårer tillsammans med Psykologifabriken för Psykologiguiden UNG.  

Psykologifabriken.se

Ung.psykologiguiden.se

Innehåll 

Må bra – Bygg upp din psykiska hälsa  

Denna workshop syftar till att ge ungdomar kunskap om vad psykisk hälsa är och förse dem med verktyg de behöver för att hitta en balans i sitt eget mående. Workshoppen ger möjlighet till reflektion kring vad som påverkar en negativt och positivt, samt hjälper till att identifiera vilka aktiviteter som har en positiv inverkan på ens mående och hur en kan implementera dessa i vardagen.  

Moment i workshopen:  

  • Vad är psykisk hälsa?  
  • Hur kan en själv hitta balans i sitt välmående?  

Minska stress och öka återhämtning 

Denna workshop syftar till att ge kunskap om vad som händer med kroppen, fysiskt och psykiskt, när en känner sig stressad. Workshopen ger även möjlighet till reflektion kring hur en agerar under stress och vilka metoder som kan tänkas hjälpa i stressande situationer. Här får en även verktyg som behövs för att göra återhämtning till en rutin i vardagen.  

Moment i workshopen:  

  • Varför blir en stressad?
  • Hur kan en påverka sitt agerande i stressande situationer?  

Förstå dina egna tankar och lär dig hantera oro 

Denna workshop syftar till att ge kunskap om vad oro egentligen är för något och hur en kan lära sig att hantera sina orostankar.  

Moment i workshopen:  

  • Vad är oro? 
  • Hur kan en tänka problemlösande i stället för att älta problem?  
  • Vilka metoder kan en ta till för att hantera orostankar?  

Övrig information om utbildningen

I utbildningen ingår kortare pauser för att hålla energin uppe. Efter utbildningen kommer ni även få ett certifikat som bevis att ni har gått utbildningen. Ät lunch innan eller efter utbildningstillfället beroende på förmiddag eller eftermiddagstillfälle. 

 

Digitala tillfällen

Vecka 11 

Fredag 17 mars kl. 08:30-12:00     

Sista anmälningsdag: måndag 6 mars 

Vecka 12 

Måndag 20 mars kl. 08:30-12:00   

Måndag 20 mars kl. 12:00-15:00 

Fredag 24 mars kl. 08:30-12:00 

Sista anmälningsdag: måndag 13 mars 

Fysiska tillfällen

Vecka 11 - Stockholm 

Tisdag 14 mars kl 12:00-16:00 

Sista anmälningsdag:  måndag 6 mars 

Vecka 11 - Göteborg 

Onsdag 15 mars kl. 12:00-16:00  

Sista anmälningsdag:  onsdag 8 mars

Pris  

En anmälan kostar 5 500 kronor och då ingår en grupp på sex elever och en vuxen. Vill ni anmäla ytterligare deltagare är ni varmt välkomna att göra det för en kostnad på 950 kronor per elev. Ni behöver inte veta namn på deltagarna när ni gör er anmälan.  

Anmälan

Anmälan hittar du nedan. Du kommer att länkas vidare till ett anmälningsformulär. 

Anmäl er här

Frågor?  

Kontakta: 

Carl Hammarskiöld 
[email protected]
08-128 135 56

Adam Ledung
[email protected]
08-128 135 16

Varför ska just Sveriges Elevkårer utbilda era elever?

Sveriges Elevkårer har arbetat med att förbättra skolan i över 80 år och har lång erfarenhet av att genomföra utbildningar för gymnasieelever. Som Sveriges största ungdomsorganisation är vår ambition att erbjuda en rolig utbildning som unga uppskattar och kan använda i sitt dagliga arbete. På våra utbildningsdagar 2022 gav deltagarna utbildningen betyget 4 av 5 i snitt.