Ansök till valberedningen

Är du Sveriges Elevkårers nya valberedare för nästa mandatperiod?

Vill du vara med och driva Sveriges Elevkårer framåt genom att hitta och föreslå organisationens blivande ledare? Är du en social person som gillar att diskutera ledarskap och Sveriges Elevkårers utveckling? Då tycker vi att du är rätt person att kandidera till valberedningen för Sveriges Elevkårer mandatperioden 2024-2025!

Om uppdraget

Sveriges Elevkårers valberedning består av fem personer, varav en ordförande. Valberedningen väljs för en mandatperiod om två år. Tillträde sker 1 januari året efter invalet, och mandatperioden löper fram till 31 december nästföljande år.

Valberedningen ansvarar för alla kandidaturprocesser genom att informera om uppdragens innebörd, uppmuntra till kandidaturer, genomföra intervjuer och inför kongress respektive årsmöte presentera ett färdigt förslag till styrelse, revision och valberedning. Tidsåtgången för uppdraget varierar och är framför allt koncentrerat till hösten när beredningsprocessen äger rum. Utöver det tillkommer planeringsmöten, deltagande på mötesplatser som organisationer anordnar däribland Upptakt och närvaro på ett par styrelsemöten för att säkerställa att valberedningen är uppdaterad på organisationens nuläge. Ledamöter i valberedningen är ideellt engagerade, valberedningens ordförande uppbär ett stadgereglerat arvode. 

Den sittande valberedningen valdes på Årsmöte21 för mandatperioden 2022/2023 och utgörs av ordförande Richard Wahlström samt ledamöter Ester Cortez, Selma Dahlgren, Eskil Brinkmann och Amanda Tångring.

Det söker vi till valberedningen

Vi söker dig som har ett intresse för att nätverka, har stark integritet och vill engagera dig nationellt inom Sveriges Elevkårer. Du är engagerad, lyhörd, social, mån om att arbeta för organisationens utveckling och har ett professionellt förhållningssätt till uppdraget.

Du besitter utöver detta med fördel även:

  • Ett stort kontaktnät inom elevrörelsen
  • Erfarenhet av- och intresse för rekrytering
  • En god analytisk förmåga
  • En god personkännedom
  • Erfarenhet från ideella organisationer och formalia
  • God organisationskännedom om Sveriges Elevkårer och dess historia
  • Framåtanda och känner entusiasm inför uppdraget

Vi söker personer som kompletterar varandra och tillsammans utgör en komplett valberedning som i så stor utsträckning som möjligt speglar medlemmarna och deras intressen. Vi letar därför efter personer med olika erfarenheter och bakgrund som tillsammans besitter de förmågor och egenskaper som krävs för uppdraget.

Information om processen

Det är närvarande medlemmar på Årsmöte23 som väljer organisationens valberedning. Valberedningens uppgift inför årsmötet är att organisera ansökningsprocessen, genomföra ett omfattande beredningsarbete av kandidater, vara ett stöd för kandidater genom processen och slutligen presentera ett förslag till ny valberedning för medlemmarna att ta ställning till. Valberedningens förslag presenteras, i enlighet med stadgan, senast fyra veckor innan Årsmöte23.

För att kandidera till ett förtroendeuppdrag inom Sveriges Elevkårer krävs en kandidatur. Du kan antingen kandidera själv eller bli nominerad av en representant från en medlemsorganisation eller av någon av de nuvarande förtroendevalda inom organisationen. Om du blir nominerad kommer valberedningen att kontakta dig och du behöver därefter skicka in en egen kandidatur.

Kandidaturer görs via de ansökningsformulär som finns på Sveriges Elevkårers karriärsida för respektive förtroendeuppdrag. För en fullständig kandidatur krävs att alla fält i ansökningsformuläret är ifyllda och att cv, personligt brev samt ett kort videoklipp, enligt instruktion i ansökan, är bifogat. Valberedningen återkommer sedan till aktuella kandidater för en intervju som sker digitalt över Google Meet.

Kandidaturstoppet är stadgereglerat och innebär att kandidaturer ska ha inkommit till valberedningen senast fredagen den 29 september, åtta veckor innan årsmötet, men du får gärna skicka in din kandidatur tidigare än så. En tidigt inskickad ansökan ökar sannolikheten att få en intervjutid som passar.

Om en sittande ledamot eller ordförande i valberedningen väljer att ställa upp för omval deltar hen inte i beredningsarbetet av den nya valberedningen, enligt gällande praxis i föreningen.

Har du frågor?

Om du har frågor om uppdraget eller processen, vänligen kontakta: 

Richard Wahlström, valberedningens ordförande

[email protected]

070-748 04 48


Välkommen med din ansökan!

Ansökan till ordförande i valberedningen 

Ansökan till ledamot i valberedningen