En aktiv elevkår bidrar till en lyckad utbildning

En starkare svensk skola kräver elevernas engagemang, enligt OECD. Sveriges Elevkårers undersökning visar att aktiva elevkårer höjer elevers engagemang och skapar en större känsla av gemenskap. Det ger dem också direkt inflytande över sin skolmiljö genom demokratiska processer.

 

Starta elevkår med skräddarsydda avtal

För att lättare kunna starta upp en elevkår erbjuder vi på Sveriges Elevkårer ett skräddarsytt serviceavtal. Avtalet utformas för er skola och ger er nystartade elevkår stöd genom coaching, strukturer och beprövade metoder från en organisation med snart 100 års erfarenhet.

Ta kontakt med oss för att få veta mer kring våra serviceavtal och hur de kan hjälpa er att nå framgång.