Som medlem i Sveriges största ungdomsorganisation har din elevkår rätt till en rad förmåner. Vi finns här för att skapa en mer givande skoltid för dig och din elevkår. Ni kan också delta i våra nationella och regionala evenemang där du som elevkårsaktiv får träffa andra elevkårer som gör skolan roligare, tryggare och starkare. 

Här kan du läsa om hur Sveriges Elevkårer styrs.

Länkar


 

Kort om Sveriges Elevkårers medlemsförmåner

  • Material

Alla våra medlemmar har möjlighet att fritt ladda ner mallar och guider inom en rad olika områden direkt från vår hemsida. 

  • Utbildning

Sveriges Elevkårer erbjuder en mängd olika utbildningar som är helt gratis för våra medlemmar. Syftet med utbildningarna är att stärka och underlätta elevkårens arbete.

  • Ekonomiskt stöd

Elevkårer som är medlemmar i Sveriges Elevkårer har rätt till bidrag. Bidraget är anpassat bland annat efter hur stor andel av skolans elever som en elevkår har som medlemmar.

  • Support

Som medlem i Sveriges Elevkårer har ni som kår tillgång till våra verksamhetsutvecklare som finns där för att stötta er i allt ert arbete.  

  • Tvistlösning

Vid tvister eller konflikter med exempelvis skolledning eller annan part ställer Sveriges Elevkårer upp med personal för att hjälpa till och lösa konflikten.

  • Min Elevkår 

Min Elevkår är ett digitalt verktyg som möjliggör för en elevkår att värva, samla, informera och prata med sina medlemmar. Appen är gratis och är ett verktyg utvecklat för alla medlemsorganisationer i Sveriges Elevkårer.