Tvistlösning

Om ni som elevkår hamnar i en konflikt med er skolledning eller ett företag kan vi på Sveriges Elevkårer hjälpa er att lösa konflikten.

Tvistlösning innebär i praktiken att vi på Sveriges Elevkårer formulerar en tvistlösningsplan tillsammans med elevkåren för hur konflikten mellan parterna ska lösas till elevkårens fördel. I ärendet får elevkåren en av Sveriges Elevkårer utsedd tvistlösare. Vid juridiska konflikter kan denna tvistlösare teckna en fullmakt med elevkåren och därmed få befogenhet att företräda organisationen i juridiska processer. 

Exempel på situationer som vi kan hjälpa er med genom förmånen tvistlösning: 

  • Elevkåren får sin marknadsföring och sina budskap censurerade/nedrivna av skolpersonal
  • Elevkåren motarbetas aktivt av skolan
  • Elevkåren blir fråntagen sina lokaler på skolan
  • Elevkåren vill dra in skolan i en rättsprocess
  • Elevkåren och ett företag hamnar i dispyt om en avtalstolkning
  • Elevkåren har blivit lurad av ett företag

 

Om ni som elevkår vill ha hjälp med tvistlösning, kontakta då er verksamhetsutvecklare. 

Kontaktuppgifter