Som medlemmar i Sveriges Elevkårer har ni rätt till ekonomiskt stöd. Bidragets storlek anpassas efter skolans elevantal, er verksamhet och hur många medlemmar ni har.

Hur mycket pengar kan ni få?

Modellen som Sveriges Elevkårer använder för att beräkna ert stöd kallas för ”bidragstrappan”. Enligt bidragstrappan får alla elevkårer ett grundbidrag. Därutöver kan ni få ytterligare pengar baserat på hur stor andel av skolans elever som ni har som medlemmar, alltså er anslutningsgrad. Den sista delen av bidraget kan ni få om ni har arrangerat aktiviteter inom alla fyra aktivitetsområden.

Därutöver kan ni få ytterligare pengar baserat på hur stor andel av skolans elever som ni har som medlemmar, alltså er anslutningsgrad. Den sista delen av bidraget kan ni få om ni har arrangerat aktiviteter inom alla fyra aktivitetsområden.

Hur stort bidrag ni får beror på hur era medlemssiffror såg ut och vilka aktiviteter ni arrangerade föregående år. Informationen hämtas från medlemssystemet eBas.

Första utbetalningen enligt bidragstrappan görs under 2023 och baseras på era medlemssiffror och er verksamhet 2022.

Läs mer om de olika parametrarna längre ner! Vilket belopp som varje nivå i modellen motsvarar fastställs årligen, baserat på Sveriges Elevkårers omsättning. Siffrorna för 2023 kommer att finnas tillgängliga på hemsidan under våren 2023.

Grundbidrag

Genom att vara anslutna till Sveriges Elevkårer har ni rätt till ett grundbidrag. Grundbidraget är ett fast belopp som täcker exempelvis kostnaden för att öppna ett bankkonto. Summan baseras på skolans elevantal och delas ut i tre olika nivåer beroende på om skolan har: 0-499 elever, 500-999 elever eller fler än 1 000 elever.

Anslutningsgrad

Utöver grundbidraget kan ni få ett tillägg om ni har en anslutningsgrad på minst tio procent. Tillägget multipliceras med ert medlemsantal och stiger i takt med att anslutningsgraden ökar.

Grundbidrag

Genom att vara anslutna till Sveriges Elevkårer har ni rätt till ett grundbidrag. Grundbidraget är ett fast belopp som täcker exempelvis kostnaden för att öppna ett bankkonto. Summan baseras på skolans elevantal och delas ut i tre olika nivåer beroende på om skolan har: 0-499 elever, 500-999 elever eller fler än 1 000 elever.

Aktivitetsområden för bred verksamhet

Modellen som Sveriges Elevkårer använder för att beräkna ert stöd kallas för ”bidragstrappan”. Enligt bidragstrappan får alla elevkårer ett grundbidrag. Därutöver kan ni få ytterligare pengar baserat på hur stor andel av skolans elever som ni har som medlemmar, alltså er anslutningsgrad. Den sista delen av bidraget kan ni få om ni har arrangerat aktiviteter inom alla fyra aktivitetsområden.


Bildning

Aktiviteter ni gör som utbildar, utvecklar eller lär era medlemmar något nytt.

Exempel:
- föreläsningar
- bildande utflykter
- museibesök


Lobbying

​Aktiviteter ni gör för att påverka makthavare, så som rektorer eller politiker.

Exempel:
- namninsamlingar
- demonstrationer
- debattartiklar
- kampanjer


Service

Aktiviteter ni gör för att ge medlemmarna något de vill ha eller behöver.

Exempel:
- medlemserbjudanden
- försäljning


Event

Roliga aktiviteter ni gör för era medlemmar såsom evenemang och fester.

Exempel:
- fester
- tävlingar
- sociala utbyten

Tidslinje ekonomiskt stöd


2020

”Bidragstrappan” antas av Kongress20. ​


2021

Ekonomiskt stöd betalas ut enligt "servicemodellen" baserat på elevkårernas siffror från 2020. 


2022

"Bidragstrappan" börjar gälla. 

Ekonomsikt stöd betalas ut enligt "servicemodellen" för sista gången, baserat på elevkårernas siffror från 2021.


2023

Ekonomiskt stöd betalas ut enligt "bidragstrappan" baserat på elevkårernas siffror från 2022.