Guide till Studenten 2021

Studenten blir inte som vanligt i år och långt ifrån vad många har drömt om. Det här gäller för dig som ska ta studenten under våren för att firandet ska ske coronasäkert.

Ceremonier i skolan

🖐 Folkhälsomyndigheten gör gällande att större gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan bör undvikas. Detta gäller även avslutningar för övriga årskurser.

👍 Samla eleverna klass- eller gruppvis, och avstå från större gemensamma samlingar.

☝️ Kom ihåg att det är din skolledning som bestämmer vad som gäller just på din skola så tips är att ha en bra dialog med dem genom elevkåren.

Utspring

🖐 Informera familjer och närstående att de endast får delta i firandet utomhus där tillräckligt avstånd kan hållas till andra människor. Personer med symtom, även milda, som kan tyda på covid-19 ska stanna hemma.

👍 Skolan ska säkerställa att eventuellt utspring endast genomförs för en klass, eller en mindre grupp, i taget för att undvika trängsel.

☝️ Skolan ansvarar för att sätta upp information om förhållningsreglerna till personal, elever och andra besökare.

 

källa: Folkhälsomyndigheten

Partybåtar & partybussar

🖐 Att hyra t.ex. en buss, båt eller liknande för en fest kan räknas som en privat sammankomst och omfattas då av samma regelverk som när man hyr en vanlig lokal för exempelvis privata fester. Det är den som hyr ut lokalen, bussen eller båten som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare.

Studentflak

🖐 Transportstyrelsen har förlängt de tillfälliga regler som tar bort möjligheten till

att fira studenten med studentflak, karnevalståg eller motsvarande till och med den 30 juni 2021.

Privata bjudningar

🖐 För privata sammankomster som omfattas av pandemireglerna gäller en deltagar­begränsning om max åtta deltagare.

🖐 Det är den som yrkesmässigt använder eller upplåter lokaler eller andra utrymmen inomhus som har att se till att de inte används eller upplåts till en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst som har fler än åtta deltagare.

👍 Säkerställ att det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Erbjud vid behov handsprit.

Prata med skolledningen

Förutom när det gäller de privata bjudningarna är det skolans huvudman, dvs. kommunen eller skolans styrelse, som ansvarar för att se till att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs.

För varje moment ska rektorn göra en särskild lokal riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

☝️ Ett tips är att elevkåren tar i kontakt med skolan om det skulle vara några oklarheter. 

Tänkt ett varv extra kring avtalsskrivning

Det är alltid bra att vara extra försiktig kring avtalsskrivning oavsett om det är inför studenten eller andra händelser som inspark. Se till att det finns enighet om vad som gäller om ni behöver ställa in något planerat.

Evenemang och studentfester

Om arrangören har ställt in festen eller evenemanget ska du kunna få tillbaka pengarna för själva biljetten. Det gäller oavsett anledningen till att arrangören ställer in, även om arrangören hänvisar till så kallat force majeure.

I villkoren ska det framgå vem du ska vända dig till för att kräva återbetalning.

Studentmössa, kläder och presenter

Din möjlighet att lämna tillbaka saker du redan köpt påverkas inte om din student ställs in. Det som styr om du kan lämna tillbaka någonting är om du har ångerrätt eller öppet köp.

Du kan läsa mer om vad som gäller på Konsumentverkets Hallå Konsument. 

Vad gäller HT21?

Förhoppningsvis ser höstterminen ljusare ut vad gäller rådande omständigheter och er möjlighet att producera fysisk verksamhet. Vi vill dock påminna er om att läget är osäkert och inför avtalsskrivning för eventuella insparksfester i höst bör ni vara aktsamma och skriva bra avtal. Tänk på att:

☝️ Hellre få återbetalning om festen ställs in, än att den skjuts upp till obestämt tillfälle. Detta så ni kan återbetala era medlemmar för biljetterna de köpt, och slippa lägga ut elevkårens egna pengar på obestämd tid.

☝️ Skriv aldrig under något ni inte förstår och skriv aldrig under på plats, ta er tid att titta igenom avtalet först.

☝️ Avtal kan förhandlas! Ni är en viktig kund för företaget så tänk på vad som bäst gynnar era medlemmar. Vad är viktigt för er?

☝️ Bara firmatecknare kan skriva under avtal!

Vid minsta fundering, hör av er till er verksamhetsutvecklare för rådgivning.