Ny rapport: 12 000 elever recenserar partiernas skolpolitik

Låt bli att sänka betygsåldern och gör inte skoldagarna längre. Satsa istället på lärarna och elevhälsan. Den skolpolitiska debatten får underkänt när Sveriges Elevkårer låtit över 12 000 elever recensera riksdagspartiernas förslag för skolan.

I slutet på november 2021 skickade Sveriges Elevkårer ut en undersökning till sina medlemmar för att ta reda på vad de tycker om riksdagspartiernas skolpolitiska förslag. Över 12 000 gymnasieelever från hela Sverige har besvarat enkäten.

– Inga vet mer om vad som händer i skolan än de som är där varje dag – lärare och elever. 12 000 elever har nu fått säga sitt och det är tydligt att den skolpolitiska debatten inte imponerar. Nu är det dags för politikerna att lyssna på eleverna, säger Josefine Fälth, ordförande i Sveriges Elevkårer.

Resultaten visar framför allt att synen på vad som är bra för skolan skiljer sig mellan riksdagspartierna och gymnasieeleverna. Flera förslag som får stort utrymme i den politiska debatten menar eleverna skulle vara skadliga för skolan om de gick igenom. En övervägande majoritet uppger till exempel att skolan skulle bli sämre om skoldagarna förlängdes, betygsåldern sänktes eller studentexamen med examensprov infördes. Var tredje svarande upplever att politikerna aldrig lyssnar på eleverna. Sveriges Elevkårer menar att landets förtroendevalda har misslyckats med att nå ut till landets unga.

– Det är tydligt att det saknas vilja bland våra förtroendevalda att inkludera eleverna i samtalet om skolan. Detta trots att gruppen är i majoritet i skolvärlden och direkt påverkas av politikernas förslag. Utifrån vår rapport får politikerna betyget F, säger Josefine Fälth.

Enligt eleverna är det mer inflytande, starkare elevhälsa och utbildade lärare med höjda löner som är de viktigaste förslagen för att förbättra skolan. I frisvaren nämns bland annat behov av att hantera den utbredda psykiska ohälsan bland unga och förslag på att förändra betygssystemet som skapar stress och oro.

– Pandemin har varit enormt tuff och Sveriges elever har tagit ett stort ansvar. Nu väntar vi på att de politiska partierna gör sin del. Det är dags att prata mindre om symbolfrågor och mer om hur vi skapar en miljö där unga både kan lära sig och må bra. Sveriges elever har talat, nu vill de veta vilka partier som är beredda att lyssna, säger Josefin Fälth.

Rapporten ”Lyssna på eleverna” lämnas de närmaste veckorna över till samtliga riksdagspartier och politiska ungdomsförbund.

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> Newtonsoft.Json.JsonSerializationException: Cannot deserialize the current JSON object (e.g. {"name":"value"}) into type 'System.Collections.Generic.IList`1[StartaElevcar.Core.Models.LinkPickerModel]' because the type requires a JSON array (e.g. [1,2,3]) to deserialize correctly. To fix this error either change the JSON to a JSON array (e.g. [1,2,3]) or change the deserialized type so that it is a normal .NET type (e.g. not a primitive type like integer, not a collection type like an array or List<T>) that can be deserialized from a JSON object. JsonObjectAttribute can also be added to the type to force it to deserialize from a JSON object. Path 'id', line 2, position 7. at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.CreateObject(JsonReader reader, Type objectType, JsonContract contract, JsonProperty member, JsonContainerContract containerContract, JsonProperty containerMember, Object existingValue) in /_/Src/Newtonsoft.Json/Serialization/JsonSerializerInternalReader.cs:line 501 at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.Deserialize(JsonReader reader, Type objectType, Boolean checkAdditionalContent) in /_/Src/Newtonsoft.Json/Serialization/JsonSerializerInternalReader.cs:line 196 at Newtonsoft.Json.JsonSerializer.DeserializeInternal(JsonReader reader, Type objectType) in /_/Src/Newtonsoft.Json/JsonSerializer.cs:line 907 at Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(String value, Type type, JsonSerializerSettings settings) in /_/Src/Newtonsoft.Json/JsonConvert.cs:line 828 at Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject[T](String value, JsonSerializerSettings settings) in /_/Src/Newtonsoft.Json/JsonConvert.cs:line 786 at ASP._Page_views_partials_grid_editors_ButtonLink_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\views\partials\grid\editors\ButtonLink.cshtml:line 20 at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy() at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy() at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage) at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25 at System.Web.Mvc.ViewResultBase.ExecuteResult(ControllerContext context) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionResult actionResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0() at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func) at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride) at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride) at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage) at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm) at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter) at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues) at ASP._Page_App_Plugins_LeBlender_editors_leblendereditor_views_LeBlender_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\App_Plugins\LeBlender\editors\leblendereditor\views\LeBlender.cshtml:line 6 at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy() at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy() at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage) at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25 at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at ASP._Page_app_plugins_leblender_editors_leblendereditor_views_base_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\app_plugins\leblender\editors\leblendereditor\views\base.cshtml:line 51