Resultat för Skolval 2018

Nu är det slutgiltiga resultatet för Skolval 2018 publicerat. 1528 skolor deltog och valdeltagandet blev 79,8 procent.

Mer information hittar du på Skolvals hemsida