Sök förtroendeuppdrag för 2019–2020!

“Sveriges Elevkårers vision är att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår som genom att tillvarata deras akademiska, ekonomiska, rättsliga och sociala intressen verkar för att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar.”

I enlighet med Sveriges Elevkårers stadgar väljs ny styrelse och revision på Kongressen och ny valberedning på Årsmötet. Kongressen hålls jämna år och Årsmötet ojämna år. Alla förtroendeuppdrag väljs således till en mandatperiod om två år.

Inför Kongress18 öppnar vi i vanlig ordning upp för kandidaturer till styrelse och revision för mandatperioden 2019–2020.

I länken nedan hittar du kravprofiler för styrelsen och revisionen med beskrivningar av vad valberedningen söker till de olika valbara uppdragen. Efter kravprofilerna följer information om hur du går tillväga för att bli nominerad och hur valberedningens process ser ut. Samma nomineringsprocess gäller för sökanden till såväl styrelse som revision.

Praktisk information om nomineringsprocessen