Serviceavtal


Genom att ingå ett serviceavtal med Sveriges Elevkårer kan ni som skolhuvudmän se till att era elevkårer får det stöd de behöver för att stärkas och kunna skapa en mer givande skoltid för fler elever.  

Hur går det till 

Sveriges Elevkårer samarbetar idag med 14 skolhuvudmän genom serviceavtal i syfte att stärka elevkårerna inom huvudmannens område. Ett serviceavtal tecknas mellan Sveriges Elevkårer och en skolhuvudman och omfattar de elevkårer som skolhuvudmannen ansvarar för. Avtalet sträcker sig från ett år och framåt, beroende på vad parterna kommer överens om.

Under avtalsperioden arbetar Sveriges Elevkårer för att ge elevkårerna som omfattas av avtalet prioriterad medlemsservice och för att genomföra de avtalsspecifika insatser som skolhuvudmannen eller kommunen själv valt. Sveriges Elevkårer utvärderar och rapporterar kontinuerligt sitt arbete för att säkerställa att en utveckling sker.  

Målet med serviceavtal 

Den övergripande målsättningen med ett serviceavtal är att Sveriges Elevkårer ska stödja och hjälpa elevkåren att bedriva fler aktiviteter, utmana elevkåren att bygga en starkare organisation, inspirera elevkåren till ökad medlemsvärvning och uppmuntra samarbeten mellan elevkåren och andra elevkårer lokalt och nationellt.  

Prioriterad medlemsservice 

Den centrala investeringen genom serviceavtal är prioriterad medlemsservice. Prioriterad medlemsservice innebär att vi som organisation prioriterar elevkårerna som omfattas av ett serviceavtal genom våra medlemsförmåner. Det betyder att elevkåren får större medlemsbidrag, fler utbildningar och mer material. 

Specifika insatser 

Utöver prioriterad medlemsservice kan huvudmannen välja att investera i specifika insatser som hen bedömer att elevkåren är i behov av. De insatser som vi erbjuder är bland annat utbildning för elevskyddsombud, en workshop i elevinflytande för skolledare samt ett uppstartspaket i syfte att starta upp en ny elevkår på skolan.  

Att inleda ett samarbete med Sveriges Elevkårer innebär att skapa mer kontinuitet, en bredare verksamhet och ökat engagemang hos de berörda elevkårerna 

Kontakt

För vidare information, kontakta vår biträdande generalsekreterare Josefin Liv, [email protected]