Elevskyddsombud för en tryggare och starkare skola

Varför utbilda elevskyddsombud?

Elevskyddsombud bidrar till en tryggare och starkare skola. Tryggare eftersom de arbetar med att förbättra den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Starkare eftersom en bra arbetsmiljö ökar trivseln och leder till bättre studieresultat vilket i sin tur skapar en mer attraktiv skola. Elever och lärare delar skolan som arbetsplats men använder den på olika sätt. Elevskyddsombud kan se utmaningar som vuxenvärlden inte kan, och stötta skolledningen i att lösa problem genom att vara en kanal mellan elever och skolpersonal. 

Ett sätt att ge elever det inflytande lagen kräver 

Elever har enligt lag rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. I rollen som elevskyddsombud får eleverna möjlighet att engagera sig i skolfrågor, lära sig nya saker och utvecklasElevskyddsombuden väljs av eleverna, men det är skolledningen som har ansvar för att se till att de får den utbildning och de resurser de behöver för att utföra sitt arbete.  

Enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen ska eleverna utse två elevskyddsombud för varje årskurs 7–9 i grundskolan och 7–10 i specialskolan samt för varje nationellt program i gymnasieskolan. 

Exempel på vad eleverna får lära sig:

Vikten av ett aktivt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljölagen och aktuella arbetsmiljöförordningar, elevskyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet, skolans roll i arbetsmiljöarbetet, fysisk arbetsmiljö & psykosocial arbetsmiljö. Efter utbildningen får alla deltagare ett diplom och tillgång till exklusivt material.

Varför ska just Sveriges Elevkårer utbilda era skyddsombud? 

Sveriges Elevkårer har arbetat med att förbättra skolan i över 80 år och har lång erfarenhet av att genomföra utbildningar för elevskyddsombud. Som Sveriges största ungdomsorganisation vet vi hur man gör en rolig utbildning som unga uppskattar och kan använda i sitt dagliga arbete. På våra utbildningsdagar 2022 gav deltagarna utbildningen betyget 4 av 5 i snitt.   

Vem kan gå?  

Utbildningen riktar sig till dig som är elevskyddsombud på högstadiet eller gymnasiet.    

Utbildningens längd  

Heldag: cirka sex timmar inklusive fika- och lunchpaus  
Halvdag: cirka tre timmar inklusive fikapaus   

Antal deltagare  

Max 30 personer kan delta i denna utbildning.

Bokning

Kontakta våra säljare för rådgivning, priser och bokning. 

Adam Ledung
Säljare
[email protected]
070-965 55 38

Gustav Karimi
Säljare
[email protected]
070-911 78 45