Utbildning för elevskyddsombud

En grundförutsättning för att elever ska må bra och göra ett bra arbete i skolan är en god och trygg arbetsmiljö. Det gäller såväl den fysiska – där ljud, ljus och luftkvalitet räknas in – som den psykosociala arbetsmiljön. Elever och lärare delar skolan som arbetsplats men använder den på olika sätt. Det kan vara en utmaning för lärare att upptäcka om det till exempel drar kallt längst bak i klassrummet, om eleverna får ont i ryggen av stolarna, eller om ventilationen är för dålig i uppehållsrummen.

I gymnasieskolan och från och med årskurs 7 i grundskolan har eleverna rätt att medverka i skolans arbetsmiljöarbete genom att utse elevskyddsombud. Elevskyddsombuden väljs av eleverna, men det är huvudmannen som har ansvar för att se till att de får den utbildning och de resurser de behöver för att utföra sitt arbete. Sveriges Elevkårer erbjuder en elevskyddsombudsutbildning som ger eleverna kunskap om hur arbetsmiljön bör vara och hur de kan gå tillväga för att inspektera den.

Moment i utbildningen 

  • Vikten av ett aktivt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsmiljölagen och aktuella arbetsmiljöförordningar
  • Elevskyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet
  • Skolans roll i arbetsmiljöarbetet
  • Fysisk arbetsmiljö
  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Praktiska övningar

Vidare får elevskyddsombuden material, målvärden och nödvändiga verktyg att ta med sig vidare i sitt arbete för en god arbetsmiljö på skolan. Varje deltagare erhåller ett diplom för genomförd utbildning. 

Vem kan gå? 

Utbildningen riktar sig till dig som är elevskyddsombud på högstadiet eller gymnasiet.   

Utbildningens längd 

Heldag: cirka 7 timmar inklusive fika- och lunchpaus 
Halvdag: cirka 3 timmar inklusive fikapaus  

Antal deltagare 

Max 30 personer kan delta i denna utbildning.   

Bokning 

Kontakta vår försäljningschef Nicole Mourad för rådgivning, priser och bokning.

Mejl: nicole.mourad@sverigeselevkarer.se 

Tel: 08-128 135 22