Styrelseutbildning 

Att leda en ideell organisation har sina utmaningarI vår styrelseutbildning får ni som nybliven styrelse de verktyg ni behöver för att kunna leda er förening, samtidigt som ni utvecklar organisationens aktiviteter och attraherar nya engagerade medlemmar. Utbildningen är framtagen för att ni ska få grepp om både nuet och framtiden. När ni går därifrån kommer ni ha klart för er var ni står idag, vart ni vill komma och hur ni ska ta er dit. 

Moment i utbildningen 

  • Ideella föreningars rättigheter 
  • Årsmöte och den demokratiska processen 
  • Medlemmars roll i föreningen 
  • Aktivitetsplanering  
  • Styrelsens ekonomiska ansvar 
  • Praktiska övningar  
  • Sex valbara fokusmoduler anpassade efter styrelsens behov* 

*Styrdokument, Ekonomi, Varumärke, Ledarskap och gruppdynamik, Projektplanering och Medlemshantering 

Upplägg 

Utbildningen består av en huvuddel och sex valfria fokusmoduler anpassade efter styrelsens behov. Huvuddelen ger styrelsen grundläggande kunskaper för att kunna bedriva sitt uppdrag, medan fokusmodulerna går djupare in på olika ämnen för att stärka och bredda styrelsens kompetens. Inför utbildningstillfället får styrelsen välja vilka fokusmoduler som de har behov av. Varje fokusmodul har tillhörande övningar som ger styrelsen de verktyg de behöver för att bedriva ett mer effektivt och framgångsrikt styrelsearbete.  

Vem kan gå? 

Utbildningen riktar sig till nyblivna styrelser som vill ha verktyg för att leda sin förening framåt och utveckla organisationens verksamhet.  

Utbildningens längd 

Halvdag: cirka fyra timmar  
Heldag: cirka åtta timmar  

Antal deltagare 

Max 30 personer kan delta i denna utbildning.   

Bokning

Kontakta någon i vår försäljningsavdelning för rådgivning, priser och bokning. 

Carl Hammarskiöld
Säljare
[email protected]
08-128 135 56

Adam Ledung
Säljare
[email protected]
08-128 135 16

Amanda Forsell
Försäljningschef
[email protected]
08-128 135 23