Ekonomiskt stöd 

Alla elevkårer som är medlemmar i Sveriges Elevkårer har rätt till ekonomiskt stöd. Bidraget är anpassat bland annat efter hur stor andel av skolans elever som elevkåren har som medlemmar.    

Våren 2022 är sista gången som det ekonomiska stödet betalas ut enligt servicemodellen (se nedan). Under 2022 börjar en ny modell för ekonomiskt stöd att gälla som antogs av medlemmarna på kongressen 2020. Information om den nya modellen hittar ni här.                                                                                     

Hur mycket pengar kan en elevkår få? 

Sveriges Elevkårers stöd till våra medlemmar baseras dels på hur stor andel av skolans elever som elevkåren har som medlemmar, och dels på om vi får regionala bidrag eller har ett serviceavtal med den kommun eller det landsting där elevkåren verkar. Ju större anslutning av elever och ju större regionalt bidrag, desto större bidrag till elevkåren  

Service och bidrag 

Bidraget räknas ut utifrån ovanstående punkter genom en så kallad ”servicemodell”. Modellen är flexibel och kan anpassas efter exempelvis förändringar i Sveriges Elevkårers intäkter eller storleken på organisationen. Om intäkterna ökar, ökar även servicenivåerna och tvärtom. Värdet i varje servicenivå anger hur många kronor en elevkår får per medlem i bidrag från oss. 

Fråga din verksamhetsutvecklare var i servicemodellen ni ligger. 

Om modellen

Vilken summa varje nivå i modellen motsvarar baseras på Sveriges Elevkårers ekonomi föregående år. Modellen uppdateras i samband med att bidragen betalas ut i slutet på vårterminen.

Modellen nedan visar 2021 års siffror


A1 får 500kr totalt till föreningen oavsett antal medlemmar