Sveriges Elevkårers pris till elevkårerna

Varje år delar Sveriges Elevkårer ut pris till elevkårer som utmärkt sig särskilt under året.

Vi kallar det Guldgemet - de pris som delas ut till elevkårer som utmärkt sig i kategorierna Årets Elevkår, Årets Teamwork och Årets Samhällsinsats. Vinnarna får, förutom den stora äran, också priser i form av heldagar med spännande externa parter. Vid behov ingår också resa och boende i Stockholm. 

Efter att nomineringarna stängts kommer en jury bestående av fackföreträdare, politiker på nationell nivå och företrädare för näringslivet att välja ut finalister och vinnare. Finalisterna presenteras här på hemsidan i början av november. Vinnarna presenteras under Elevkårsgalan som hålls under Årsmöte19.     

Vinnare Guldgemet 2018

Du kan nominera fram till 25 oktober

Klicka på knappen nedan så kommer du till formuläret!

Nominera här

Vad tittar juryn på inom varje kategori?

Årets Elevkår

Detta pris går till den elevkår som lyckats bedriva den bästa verksamhet under året genom att tillvaratagits sina medlemmars intressen. Sveriges Elevkårer definierar fyra olika intresseområden bland elever som elevkåren bör arbeta med; sociala intressen, akademiska intressen, ekonomiska intressen samt rättsliga intressen.

 

Årets Teamwork 

Detta pris ges till elevkåren och representanter från skolan tillsammans. Elevkåren och skolan ska ha ett gott samarbete som präglas av tillit och ömsesidig respekt för att kvalificeras. Det kan handla om att elevkåren och skolledningen gjort initiativ tillsammans för att förbättra skolan eller varit ett viktigt stöd i varandras olika roller.

Årets samhällsinsats

Detta pris ges till den elevkår som inom sina aktiviteter verkat för att förbättra situationen för elever på skolan, en specifik grupp eller samhället i stort.