Guldgemet 2023 - Sveriges Elevkårers pris till elevkårerna

Varje år delar Sveriges Elevkårer ut pris till elevkårer som utmärkt sig särskilt under året. Vi kallar det Guldgemet - det pris som delas ut till elevkårer som utmärkt sig i kategorierna Årets elevkår, Årets insats och Årets nystart. Vinnarna får, förutom den stora äran, också priser i form av heldagar med spännande externa parter. Vid behov ingår också resa och boende i Stockholm. 

Efter att nomineringarna stängts den 27 oktober kommer en jury bestående av fackföreträdare, politiker på nationell nivå och företrädare för näringslivet att välja ut finalister och vinnare. Vinnarna presenteras på Elevkårsgalan under Årsmöte23.

Årets elevkår

Årets elevkår går till den elevkår som lyckats bedriva den bästa verksamhet under året genom att på ett framgångsrikt sätt ha tagit tillvara sina medlemmars intressen. Sveriges Elevkårer definierar fyra olika intresseområden bland elever som elevkåren bör arbeta med; sociala intressen, akademiska intressen, ekonomiska intressen samt rättsliga intressen.  


Årets insats

Årets insats ges till elevkårer som på ett framgångsrikt sätt skapat en mer givande skoltid för sina medlemmar genom en särskilt lyckad insats, till exempel ett event, ett projekt eller en lobbyinginsats. Priset kan både gå till något en enskild elevkår genomfört eller till ett lyckat samarbete elevkåren varit del av. 


Årets nystart

Årets nystart går till den elevkår som under året gjort en stor nytändning. Elevkåren kan antingen vara helt nystartad eller en elevkår där engagemanget varit lägre en period, men där man på kort tid lyckats med att tillvara sina medlemmars intressen och därmed skapa en mer givande skoltid.