Tack för Kongress18

Sveriges Elevkårers kongress 2018 hölls den 23-25:e november i Linköping. Under tre dagar fattade deltagarna viktiga beslut kring elevrörelsens framtid, bland annat röstade de fram den nya styrelsen ledd av ordförande Ebba Kock, vice ordförande Jacob Clarin och andra vice ordförande Josefine Fälth. 

Information och kallelse till Årsmöte19 släpps efter sommaren.