Påverka ert medlemskap
- skriv en motion!

Alla medlemmar får lägga förändringsförslag till årsmötet, de kallas motioner. Förändringsförslaget kan vara att ni vill ändra något i organisationen, till exempel något i Sveriges Elevkårers styrdokument som visionen, stadgan eller medlemsförmånerna. Det kan också vara att förändra årets propositioner från styrelsen genom att lägga till, stryka eller omformulera något.

När ni vill skriva en motion är det bra att gå igenom följande steg:

1. Vad vill ni förändra och varför?
Tänk på att vara kort och tydlig. Argumentera och poängtera vad som ska uppnås, ändras eller utvecklas snarare än hur.

2. Formulera i en att-sats
Formulera ert förslag till beslut i en att-sats (se exempel i motionsguiden)

3. Ha med avsändare
Glöm inte att skriva vilken eller vilka elevkårer det är som lägger motionen. Individuella medlemmar i en elevkår har inte motionsrätt, utan det är hela elevkåren som är avsändare.

4. Titta igenom en extra gång
Fel i er inskickade motion går endast att ändra på årsmötet.

När motionen är klar är det dags att skicka in!

När ni gått igenom de fyra stegen är det dags att skicka in er motion. Det gör ni till styrelsens vice ordförande Pelle Enocsson: [email protected]

Deadline och Motionsstopp: 16 september 2022

Förslag som skickas in efter motionsstoppet kan också tas upp på kongressen, men det kräver att fem sjättedelars majoritet av årsmötets delegater ska vilja ta upp det.

Frågor eller hjälp

Har ni frågor eller skulle behöva bolla er motion med någon?

Hör av er till vice ordförande Pelle Enocsson.
Mejla: [email protected]

Vill ni ha mer detaljerad information kan ni läsa om det i motionsguiden: