Som medlem i Sveriges största ungdomsorganisation har din elevkår rätt till en rad förmåner. Vi finns här för att skapa en mer givande skoltid för dig och din elevkår. Ni kan också delta i våra nationella och regionala evenemang där du som elevkårsaktiv får träffa andra elevkårer som gör skolan roligare, tryggare och starkare. 


Kort om Sveriges Elevkårers medlemsförmåner

 

  • Material

Alla våra medlemmar har möjlighet att fritt ladda ner mallar och guider inom en rad olika områden direkt från vår hemsida.

  • Utbildning

Sveriges Elevkårer erbjuder en mängd olika utbildningar som är helt gratis för våra medlemmar. Syftet med utbildningarna är att stärka och underlätta elevkårens arbete.

  • Ekonomiskt stöd

Elevkårer som är medlemmar i Sveriges Elevkårer har rätt till bidrag. Bidraget är anpassat bland annat efter hur stor andel av skolans elever som en elevkår har som medlemmar.

  • Support

Som medlem i Sveriges Elevkårer har ni som kår tillgång till våra verksamhetsutvecklare som finns där för att stötta er i allt ert arbete. 

  • Tvistlösning

Vid tvister eller konflikter med exempelvis skolledning eller annan part ställer Sveriges Elevkårer upp med personal för att hjälpa till och lösa konflikten.