För dig som är medlem

Genom att vara medlem i Sveriges Elevkårer har ni som elevkår rätt till en rad förmåner som exempelvis ekonomiskt stöd, utbildningar och support. Därutöver har ni möjlighet att delta i våra nationella och regionala evenemang där ni kan utveckla ert arbete och träffa andra elevkårsaktiva. 

Våra evenemang 


Våra medlemsförmåner

Ekonomiskt stöd

Elevkårer som är medlemmar i Sveriges Elevkårer har rätt till bidrag. Bidraget är anpassat bland annat efter hur stor andel av skolans elever som en elevkår har som medlemmar. Läs mer om ekonomiskt stöd

Support

Som medlem i Sveriges Elevkårer har ni som kår tillgång till våra verksamhetsutvecklare som finns där för att stötta er i allt ert arbete. 

Utbildning

Sveriges Elevkårer erbjuder en mängd olika utbildningar som är helt gratis för våra medlemmar. Syftet med utbildningarna är att stärka och underlätta elevkårens arbete. Till exempel har vi utbildningar i styrelsearbete, ekonomi och kommunikation. Här kan du läsa mer om våra utbildningar

Material

Alla våra medlemmar har möjlighet att fritt ladda ner mallar och guider inom en rad olika områden direkt från vår hemsida. Ni hittar dem på vår materialsida

Tvistlösning

Vid tvister eller konflikter med exempelvis skolledning eller annan part ställer Sveriges Elevkårer upp med personal för att hjälpa till och lösa konflikten. Läs mer om tvistlösning