Utbildning i ledarskap

Under vår utbildning i ledarskap får du som har en ledarroll i en elevkårsstyrelse verktyg för att kunna leda gruppen på ett demokratiskt sätt där alla känner sig delaktiga. Bland annat kommer vi att prata om hur ni kan utveckla den interna kommunikationen och undvika konflikter i gruppen.  

Moment i utbildningen 

  • Grunderna i ett bra ledarskap 
  • Att fatta beslut 
  • Internkommunikation 

Vem kan gå?     

Ordförande eller andra medlemmar med en ledarroll inom elevkåren. 

Utbildningens längd  

1 timme.   

Bokning  

Kontakta din verksamhetsutvecklare eller hör av dig till [email protected]