Utbildning i årsmöte och överlämning

2018-12-06

Under vår utbildning i årsmöte får ni koll på hur ni praktiskt genomför ett årsmöte och hur elevkårens medlemmar kan påverka mötets beslut.

Läs mer

Styrelseutbildning

2018-12-06

Den här utbildningen riktar sig mot våra medlemmar som sitter i en elevkårsstyrelse. Utbildningen är framtagen för att ni ska få grepp om nuet och framtiden.

Läs mer

Utbildning i medlemsvärvning och välkomstverksamhet

2018-12-06

Under vår utbildning i medlemsvärvning och välkomstaktiviteter får ni koll på hur framgångsrik medlemsvärvning går till i praktiken.

Läs mer

Utbildningsfilm i medlemssystemet eBas

2018-12-06

Under vår utbildning i medlemssystemet Ebas går vi igenom hur det fungerar rent praktisk och vilka fördelar det har för er medlemshantering.

Läs mer

Utbildning i ekonomi och administration

2018-12-06

Under vår utbildning i ekonomi och administration får ni verktyg för att hantera, planera och redovisa er ekonomi på ett hållbart sätt.

Läs mer

Utbildning i retorik

2018-09-26

Under vår utbildning i retorik kommer ni att få förståelse för hur retorik kan användas som ett verktyg för att övertyga, presentera och leverera budskap.

Läs mer

Utbildning i avtalsrätt

2018-09-26

Under vår utbildning i avtalsrätt får ni information om vad ni bör tänka på innan ni skriver avtal med exempelvis företag.

Läs mer

Utbildning i lobbying och opinionsbildning

2018-09-26

Under vår utbildning i lobbying får ni kunskap om vad lobbying och opinionsbildning innebär och förslag på hur ni kan använda det för att få igenom förändringar

Läs mer

Utbildning i projektledning

2018-09-26

I den här utbildningen får ni verktyg för att arbeta med projekt. Vi kommer att prata om hur ett projekt växer och hur ni planerar för bästa möjliga utfall.

Läs mer

Utbildning i kommunikation

2018-09-26

Under vår utbildning i kommunikation och varumärke får ni kunskap och konkreta verktyg för att kunna marknadsföra elevkåren och utveckla ert varumärke.

Läs mer

Utbildning i ledarskap

2018-09-26

I vår ledarskapsutbildning får du som har en ledarroll i en elevkårsstyrelse verktyg för att kunna leda gruppen på ett sätt där alla känner sig delaktiga.

Läs mer