Lobbying och opinionsbildning

Under vår utbildning i lobbying får ni kunskap om vad lobbying och opinionsbildning innebär, men även förslag på hur ni kan använda det för att få igenom förändringar på er skola, i er kommun eller nationellt.  

Moment i utbildningen 

  • Vad är lobbying 
  • Hur arbetar Sveriges Elevkårer med lobbying 
  • Elevers rättigheter enligt skollagen 
  • Framgångsrik lobbying i praktiken 
  • Att förhandla 

Vem kan gå?     

Alla aktiva medlemmar i elevkåren, så som styrelse och utskott. 

Utbildningens längd  

2 timmar. 

Bokning  

Kontakta din verksamhetsutvecklare eller hör av dig till [email protected]