Utbildning i kommunikation

Under vår utbildning i kommunikation får ni kunskap och konkreta verktyg för att kunna marknadsföra elevkåren och utveckla ert varumärke. Vi kommer även att prata om hur ni kan förbättra kommunikationen med era medlemmar och andra relevanta målgrupper.  

Moment i utbildningen 

  • Att kommunicera med olika målgrupper 
  • Vikten av ett varumärke 
  • Grafisk profil 
  • Marknadsföring 

Vem kan gå?     

Alla aktiva medlemmar i elevkåren, så som styrelse och utskott. 

Utbildningens längd  

2 timmar, exklusive pauser.    

Bokning  

Kontakta din verksamhetsutvecklare eller hör av dig till [email protected]