Utbildningsfilm i medlemssystemet eBas

Under denna korta utbildningsfilm i medlemssystemet eBas går vi igenom hur det fungerar rent praktiskt och vilka fördelar det har för er medlemshantering. 

Moment och tidkoder i filmen

  • Översikt: 00:45
  • Årsmöteshandlingar: 02:00
  • Medlemslista - lägg in medlemmar och medlemslista: 04:01 
  • Ekonomiskt bidrag och bidragstrappan: 07:06
  • Medlemsavstämningar: 09:18