Utbildning i projektledning 

Under vår utbildning i projektledning får ni konkreta verktyg för att arbeta med projekt. Vi kommer att prata om hur ett projekt växer fram och hur ni planerar för bästa möjliga utfall. Som en del av projektledningen kommer ni även att få kunskap om hur ni utvärderar era projekt för att skapa långsiktighet.   

Moment i utbildningen 

  • Vad är ett projekt? 
  • Roller i projektgruppen 
  • Projektplanering 
  • Genomförande 
  • Utvärdering 

Vem kan gå?     

Alla aktiva medlemmar i elevkåren, så som styrelse och utskott. 

Utbildningens längd  

1 timme.    

Bokning  

Kontakta din verksamhetsutvecklare eller hör av dig till [email protected]