Styrelseutbildning för elevkårer

I vår styrelseutbildning får ni som nyvalda elevkårsstyrelser en introduktion till ert uppdrag. Vi går igenom grunderna i organisation, kommunikation och projektplanering. När ni går därifrån kommer ni att ha satt upp en att-göra-lista med påbörjade planer för aktiviteter inom alla aktivitetsområden. 

Interested in the course in English? Please contact [email protected] for more information.

Moment i utbildningen 

Sveriges Elevkårers syfte, funktion och ståndpunkter 

Organisatoriskt arbete 

  • Medlemsvärvning 
  • Grunderna i medlemsregistret Ebas 
  • Ekonomi för föreningar 
  • Föreningens juridiska rättigheter 

Kommunikativt arbete 

  • Hur kan en arbeta med kårens varumärke 
  • Relevanta målgrupper för kommunikationen 
  • Kommunikationskanaler och digitala verktyg 

Aktiviteter 

  • Grunderna i projektplanering från idé till utvärdering 

Vem kan gå?     

Medlemmar som sitter i en elevkårsstyrelse. 

Utbildningens längd  

1,5–2 timmar, exklusive pauser. 

Antal deltagare  

Hela styrelsen bör vara med. 

Bokning  

Kontakta din verksamhetsutvecklare eller hör av dig till [email protected]