Utbildning i avtalsrätt

Under vår utbildning i avtalsrätt får ni information om vad ni bör tänka på innan ni skriver avtal med exempelvis företag. Utbildningen leder till mer hållbara samarbeten mellan elevkåren och externa parter.   

Moment i utbildningen 

  • Avtalsrätt 
  • Att skriva bra avtal 

Vem kan gå?     

Alla aktiva medlemmar i elevkåren, så som styrelse och utskott. 

Utbildningens längd  

1 timme. 

Bokning  

Kontakta din verksamhetsutvecklare eller hör av dig till [email protected]