Utbildning i ekonomi och administration

Under vår utbildning i ekonomi och administration får ni verktyg för att hantera, planera och redovisa er ekonomi på ett hållbart sätt. Utbildningen berör dels ekonomi för mindre projekt, men även för elevkåren i stort. Vi går igenom vilka rättigheter och skyldigheter ni som ideella föreningar har juridiskt och ekonomiskt. Förhoppningen är att ni efter utbildningen på egen hand kan få elevkårens omsättning att öka på ett tryggt och hållbart sätt.  

Moment i utbildningen 

  • Föreningsrätt och administration 
  • Att sänka utgifterna 
  • Budgetering och bokföring  

Vem kan gå?     

Alla aktiva medlemmar i elevkåren, så som styrelse och utskott. 

Utbildningens längd  

timmar, inklusive pauser. 

Bokning  

Kontakta din verksamhetsutvecklare eller hör av dig till [email protected]