Information med anledning av covid-19

Sveriges Elevkårer är medvetna om den alltmer utbredda spridningen av coronaviruset i Sverige och följer nära situationens utveckling. Vi har full förståelse för att det kan finnas oro bland era medlemmar och vi är måna om er och att ni ska känna er trygga.

Nedan finns information om Sveriges Elevkårers hantering av verksamheten och era medlemsförmåner i relation till covid-19. För frågor rörande just er elevkår, kontakta gärna er verksamhetsutvecklare.

Era medlemsförmåner

Sveriges Elevkårers inställning är att följa råd och riktlinjer från myndigheter, och att vara lyhörda mot vad enskilda skolor säger och beslutar. Vår ambition är att upprätthålla de medlemsförmåner som ni har rätt till, men för att kunna följa myndigheternas rekommendationer för att begränsa smittspridningen kommer den fysiska supporten och fysiska mötesplatser att begränsas. Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt att hitta digitala lösningar för att ni medlemmar ska kunna ta del av de medlemsförmåner ni har rätt till. Utöver detta finns vi fortfarande tillgängliga för era frågor och generell support på distans precis som vanligt. Utifrån hur situationen ser ut i dagsläget räknar Sveriges Elevkårer med att ge support på distans åtminstone till och med 30 juni 2020. 

Era planerade aktiviteter

Varje elevkår bör göra en egen tolkning av vad som är lämpligt att genomföra eller inte för just er. Folkhälsomyndighetens senaste rekommendation är att alla verksamheter, inklusive föreningar, undviker att flera personer samlas och istället erbjuder digitala möten. Eftersom det är årsmötessäsong förstår vi att det finns många frågor gällande hur ni ska hantera det. Om ni är osäkra på hur eller om ni kan genomföra ert årsmöte som planerat, kontakta er verksamhetsutvecklare för att få stöd i det!

Hur vi informerar internt

Sveriges Elevkårers besked till våra medarbetare, däribland alla verksamhetsutvecklare som ni har nära kontakt med, är att vara försiktiga och uppmärksamma och att stanna hemma om en uppvisar symptom eller känner en oro för eventuell smittorisk. Folkhälsomyndigheten har uppmanat de som kan att arbeta hemifrån, vilket Sveriges Elevkårer kommer att följa. Vi understryker även vikten av att lyssna på vad varje enskild skola beslutar om, och att inte agera på ett sätt som strider emot det.

Upptakt20 uppskjutet

I och med rådande läget har vi för allas säkerhet beslutat att skjuta upp Upptakt20 till hösten. Vi hoppas att ni förstår och ser fram emot att arrangera världens bästa helg för er den 18-20 september istället. Anmälan och praktisk info hittar ni här.

Stängning av skolor

Med anledning av att regeringen och Folkhälsomyndigheten uppmanar alla gymnasieskolor att stänga ned och bedriva distansundervisning har Sveriges Elevkårer initierat en tät och kontinuerlig dialog med utbildningsdepartementet och regeringen för att ta reda på vad som gäller för hur elevers rätt till utbildning påverkas.

Kontakta er verksamhetsutvecklare

Med tanke på att läget ser olika ut i olika delar av landet uppmuntrar vi varje elevkår att ta kontakt med Sveriges Elevkårer genom vår infomejl ([email protected]) eller er verksamhetsutvecklare om ni har vidare frågor om hur just er elevkår påverkas. Var också uppmärksam på utvecklingen på er skola och följ skolans riktlinjer.

Vi på Sveriges Elevkårer håller oss uppdaterade och kommer vid ändrade förutsättningar informera er medlemmar på nytt.

Läs mer 

Folkhälsomyndigheten angående coronaviruset

Skolverkets information till skolor angående coronaviruset