Kandidera och nominera till styrelse och revision

Nu har du möjlighet att kandidera till förtroendeuppdrag inom Sveriges Elevkårer! 

Känner du istället någon du tror skulle kunna passa för uppdraget? Läs då mer om hur du nominerar någon till uppdraget nedan.  

För att kandidera till ett förtroendeuppdrag inom Sveriges Elevkårer krävs en kandidatur. Du kan antingen kandidera själv eller bli nominerad, och därefter väcka din kandidatur.  

Valberedningen lämnar ett förslag till kongressen som sedan röstar om varje uppdrag. Det finns möjlighet att kandidera till ordförande, vice ordförande, andra vice ordförande, styrelseledamot och lekmannarevisor. Läs igenom kravprofilen innan du kandiderar eller nominerar.  

Praktisk info 

Kandidaturer görs i de ansökningsformulär som finns via länkarna nedan för respektive förtroendeuppdrag. För en fullständig kandidatur krävs att alla fält i ansökningsformuläret är ifyllda och att ditt CV, personliga brev samt ett kort videoklipp enligt instruktion är bifogat i ansökan. Kandidaturen ska ha inkommit till valberedningen senast den 16 augusti, men gärna tidigare.

Kandidaturer

Kandidera till ordförande 

Kandidera till vice ordförande 

Kandidera till andra vice ordförande 

Kandidera till styrelseledamot 

Kandidera till lekmannarevisor 

Kravprofil

Kravprofil för kandidaturer 2024 

Nomineringar 

Du nominerar en person genom att mejla till [email protected] med följande information: 

  • Dina kontaktuppgifter (Namn och telefonnummer) 
  • Namn till den eller de personer du vill nominera 
  • Person(ens/ernas) elevkår 
  • Mail eller telefonnummer till person(en/erna) du vill nominera 
  • Motivering till varför du tycker person(en/erna) hade passat rollen 
  • Uppge också om du vill vara anonym eller ej. 

Döp mejlet till "Nominering - (Roll)". 

Nomineringarna ska vara inkomna senast 2 augusti 23:59.  

Valberedningen kommer löpande kontakta de nominerade, men senast 3 augusti. 

Valberedningens uppdrag 

Valberedningens uppgift är att organisera ansökningsprocessen, genomföra ett omfattande beredningsarbete av kandidater, vara ett stöd för kandidater genom processen och slutligen presentera ett förslag till ny styrelse och revision för medlemmarna att ta ställning till. Valberedningens förslag presenteras, enligt stadgan, senast fyra veckor innan Kongress24.  

Sveriges Elevkårers valberedning valdes på Årsmöte23 för mandatperioden 2024/2025 och utgörs av ordförande Amalia Berglöf samt ledamöterna Malcolm Alencar, Hadil Mohamed, Anton Medin, och Axel Bäckström. 

Frågor 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Amalia Berglöf, valberedningens ordförande.

[email protected]
070-345 3004