I år börjar en ny modell för ekonomiskt stöd att gälla. Modellen antogs av er medlemmar på kongressen 2020. 

Vad är nytt?

  • Grundbidrag baserat på skolans storlek

Det fasta grundbidraget kommer att baseras på er skolas elevantal och delas ut i tre olika nivåer beroende på om skolan har: 0-499 elever, 500-999 elever eller fler än 1 000 elever. Större skola = större grundbidrag. 

  • Tillägg för bred verksamhet

Ni kan nu få ett tillägg ifall ni genomför ”bred verksamhet”. Bred verksamhet innebär att ni arrangerar aktiviteter inom alla aktivitetsområden: bildning, lobbying, service och event. Det räcker att ni genomför en aktivitet inom varje område under ett kalenderår för att få tillägget. Ni kommer själva att kunna rapportera era aktiviteter i eBas, se instruktionsvideo här.

Hur mycket pengar kan vi få?

Vilket belopp som varje nivå i modellen motsvarar fastställs årligen, baserat på Sveriges Elevkårers omsättning året innan. Under våren 2023 kommer ni att få information om hur mycket pengar ni kommer att få 2023. 

När får vi pengarna?

Första utbetalningen enligt bidragstrappan görs under våren 2023 och baseras på era medlemssiffror och er verksamhet 2022. Årets utbetalning baseras alltså på den tidigare modellen.

Mer information

Ni kan läsa mer på den här länken.

Frågor?

Kontakta er verksamhetsutvecklare om ni har frågor.