Starka elevkårer för en stark elevrörelseSe ordförande Ebba Kock och vice ordförande Jacob Clarin presentera Strategi 2025 som skapar en gemensam bild om vad Sveriges Elevkårer ska prioritera och satsa på under en femårsperiod. Du kan läsa hela strategin här.