Utbildning mot sexuella kränkningar i skolan till Malmö

Torsdag den 7:e november kommer elever och skolledare från skolor i Skåne att få möjlighet att öka sin kunskap om sexuella trakasserier i skolan och hur dessa kan motverkas. Utbildningen görs inom ramen för Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar. 

Under hösten 2018 besöktes 30 orter runt om i Sverige och nu återvänder turnén till Stockholm, Göteborg och Malmö för tre sista utbildningsdagar som avslut på projektetUtbildningen riktar sig till elever och skolledare som r utbildning och verktyg för att bättre kunna motverka och hantera sexuella kränkningar som sker i skolan. Deltagarna kommer också att få stöd i att utveckla konkreta handlingsplaner för att säkra en trygg skolmiljö i framtiden. Utbildningsdagen är pedagogiskt utformad av Make Equal, en organisation specialiserad på jämlikhetsutbildningar, i samarbete med de fem organisationerna som står bakom initiativet. 

Utbildningstillfället innehåller både gemensamma och separata workshops som riktar sig till skolledare och elever. Det är därför viktigt att båda dessa målgrupper har möjlighet att delta under dagen. En skolledare kan även välja att ta med någon ifrån likabehandlingsteamet eller elevhälsan. 

Antalet platser är begränsat, så ju tidigare vi får in din anmälan desto större är chansen att just din skola kan ta del av utbildningsinsatsen! Anmäl er senast den 24:e oktober.  

Anmälan

Anmäl din skola genom att skicka ett mail till [email protected]. Glöm inte att skriva skolans namn och vilket turnéstopp med ort ni vill delta på. Efter anmälan kommer ni att få mer information.

Sista anmälningsdag är den 24:e oktober

Välkommen med din anmälan!

Vem kan delta?

En skolledare tillsammans med fem elever och ytterligare en kollega från skolan. 

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, men vi tar ut en No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 24 timmar innan utbildningstillfället ska påbörjas. Resa till och från utbildningen bekostas av varje enskild skola.  

Tid och plats

Tid: Torsdag 7:e november kl. 09.30-15.00

Plats: Folk, mat och möten, Olof Palmes Plats 1, Malmö. 

Fakta

Utbildningen och Backa - för en skola fri från sexuella kränkningar är finansierat av Utbildningsdepartementet som en del av de insatser i skolan efter #metoo som regeringen tillkännagav den 28 juni 2018. Utbildningarna är utformade av jämlikhetsorganisationen Make Equal och samordnas av Sveriges ElevkårerSveriges ElevrådSveriges Elevråd - SVEALärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund.

Kontakt

Rebecka Madsen  

08- 128 135 18

[email protected]