Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. Över 93 000 elever är anslutna (2016) och genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och tvistlösning stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi hämtar kraft ur skoltidens speciella betydelse i unga människors liv och det engagemang som finns bland elever. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

 

Vill du läsa våra styrdokument, kvartalsrapporter och protokoll? Klicka här 

Vår vision

Sveriges Elevkårers vision är att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår som genom att tillvarata elevernas akademiska, ekonomiska, rättsliga och sociala intressen verkar för att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar.

Våra medlemmar

Vi har totalt 336 medlemsföreningar på lika många gymnasieskolor från Ystad i syd till Kiruna i norr. Tillsammans har de över 93 000 elever bakom sig vilket gör Sveriges Elevkårer till landets näst största ungdomsorganisation. Medlemskapet i Sveriges Elevkårer är öppet för alla och det kostar ingenting att vara med.

 

Vår verksamhet

Sveriges Elevkårer arbetar för att underlätta elevers organisering genom att stödja elevkårer och elevråd med tillgång till anställda, material och utbildningar liksom möjlighet att få pengar och delta i projekt.

Elevers organisering bygger på frivillighet och självständighet. Elevkårerna är breda organisationer som jobbar med allt från utbildningsbevakning och arbetsmiljöarbete till att arrangera sociala event som skapar trivsel och gemenskap på skolan.

Grunden till vår organisation lades redan 1938 när Statens Tekniska Läroverks Elevförbund bildades. Organisationen arbetade då till största del med elevsocial verksamhet, till exempel skoldanser och försäljning av rabatterat skolmaterial.

I organisationen arbetar idag 40 tjänstemän heltid med att underlätta och stötta elevkårernas arbete. Vi omsätter varje år över 20 miljoner kronor. 

 Vårt syfte

Sveriges Elevkårers syfte är att stärka elevkårerna i Sverige i sitt arbete att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. I sådant syfte har Sveriges Elevkårer särskilt att:

  • Skapa och utveckla en kunskapsgrund för elevkårerna att utgå från och använda sig av i sitt arbete.
  • Tillhandahålla elevkårerna med sådana tjänster och insatser som bäst möter de behov de har inom ramen för sin verksamhet.
  • Samla elevkårerna i Sverige till gemensamma mötesplatser och ömsesidigt utbyte .
  • Verka för en frivillig och självständig organisering av Sveriges elever.
  • Företräda elevkårernas ekonomiska och politiska intressen gentemot skolväsendet och övriga myndigheter, kommunal-, regional- och rikspolitiska beslutsfattare, näringslivet och samhället i stort.