Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. Genom att erbjuda ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och tvistlösning stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

Sveriges Elevkårer i media

Våra styrdokument, kvartalsrapporter och protokoll 

Våra rapporter och remissvar

Våra medlemsförmåner

Vår vision

Sveriges Elevkårers vision är att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår som genom att tillvarata elevernas akademiska, ekonomiska, rättsliga och sociala intressen verkar för att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar.

Våra medlemmar

Vi har totalt 348 medlemsföreningar på lika många gymnasieskolor från Ystad i syd till Kiruna i norr. Tillsammans har de 121 416 elever bakom sig vilket gör Sveriges Elevkårer till landets största ungdomsorganisation. Medlemskapet i Sveriges Elevkårer är öppet för alla och det kostar ingenting att vara med.

 

Vår verksamhet

Vi utbildar varje år tusentals elever i hur man driver en organisation, vilka rättigheter du har som elev och vad som är en god arbetsmiljö. Vår pedagogik utgår från att alla elever vill och kan ta ansvar för sin egen och sina vänners skolgång. 

Våra verksamhetsutvecklare finns i hela landet och är efter egna erfarenheter experter på elevers organisering. De agerar bollplank och inspiratörer för att stötta elevkårernas verksamhet. 

För att säkerställa en självständig organisering får alla elevkårer ett ekonomiskt stöd från Sveriges Elevkårer. Tack vare stödet kan våra medlemmar utveckla sin verksamhet och stå fria från både skolans och andra aktörers inflytande. 

Sveriges Elevkårer arbetar även för att lyfta våra medlemmars behov och krav gentemot media och beslutsfattare. 

Vi hämtar kraft ur skoltidens speciella betydelse i unga människors liv och det engagemang som finns bland elever.

Vårt syfte

Sveriges Elevkårers syfte är att stärka elevkårerna i Sverige i sitt arbete att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. I sådant syfte har Sveriges Elevkårer särskilt att:

  • Skapa och utveckla en kunskapsgrund för elevkårerna att utgå från och använda sig av i sitt arbete.
  • Tillhandahålla elevkårerna med sådana tjänster och insatser som bäst möter de behov de har inom ramen för sin verksamhet.
  • Samla elevkårerna i Sverige till gemensamma mötesplatser och ömsesidigt utbyte .
  • Verka för en frivillig och självständig organisering av Sveriges elever.
  • Företräda elevkårernas ekonomiska och politiska intressen gentemot skolväsendet och övriga myndigheter, kommunal-, regional- och rikspolitiska beslutsfattare, näringslivet och samhället i stort.

Vår historia

1862

Den första elevkåren bildas på nuvarande Sven Eriksson-gymnasiet i Borås.

1938

Statens tekniska skolors elevförbund (senare TLE) bildas i Göteborg på initiativ av Kaare Brandsjö.

1952

Sveriges Elevers Centralorganisation – SECO – bildas i Stockholm.

1966

SECO och TLE tar över undervisningen på landets skolor i några veckor under den landsomfattande lärarstrejken.

1969

SECO startar "Indoktrineringskampanjen" som vänder sig emot skolans förlegade undervisningsformer. 

1972

TLE byter namn till Elevförbundet och blir en tydligt elevfacklig organisation.

1970-tal

Elevrörelsen präglas av betygsmotstånd och stora demonstrationer mot det relativa betygsystemet som skapar konkurrens och utslagning av elever.

1982

SECO och Elevförbundet slås samman efter fleråriga förhandlingar och bildar tillsammans den gemensamma Elevorganisationen.

1995

Elevorganisationen börjar ansluta elevråd som blivit allt vanligare på grundskolan och gymnasiet. Samtidigt lanseras kampanjen ”Sätt hårt mot hårt” mot nedskärningarna till följd av 1990-tals krisen. 

2001

Elevorganisationen lägger ned två kontroversiella krav; att avskaffa betygen helt och förbudet av friskolor.

2005

Det politiska programmet avskaffas och Elevorganisationen fokuserar mer på att stödja medlemsorganisationerna än att driva politik.

2007

Organisationen byter namn till Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO.

2009

Ett nytt principprogram som beskriver vilka principer som ska vägleda elevrörelsen antas. Principerna gäller för alla som är en del av elevrörelsen.

2010

Sveriges Elevråd bildas efter att SECOs årsmöte beslutat att bilda en separat organisation för elevråd på högstadiet.

2012

Organisationen byter namn till Sveriges Elevkårer för att matcha dess vision och syfte.

2014

Förutsättningsprogrammet antas av Kongress14. Det fastslår vilka frågor som är viktiga för att säkerställa fri och självständig organisering av Sveriges elever och bidra till visionen om en framgångsrik elevkår på varje svensk gymnasieskola.