Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. Genom att erbjuda ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och tvistlösning stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.  

Vill du läsa våra styrdokument, kvartalsrapporter och protokoll? Klicka här 

Vår vision

Sveriges Elevkårers vision är att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår som genom att tillvarata elevernas akademiska, ekonomiska, rättsliga och sociala intressen verkar för att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar.

Våra medlemmar

Vi har totalt 342 medlemsföreningar på lika många gymnasieskolor från Ystad i syd till Kiruna i norr. Tillsammans har de 107 358 elever bakom sig vilket gör Sveriges Elevkårer till landets största ungdomsorganisation. Medlemskapet i Sveriges Elevkårer är öppet för alla och det kostar ingenting att vara med.

 

Vår verksamhet

Vi utbildar varje år tusentals elever i hur man driver en organisation, vilka rättigheter du har som elev och vad som är en god arbetsmiljö. Vår pedagogik utgår från att alla elever vill och kan ta ansvar för sin egen och sina vänners skolgång. 

Våra verksamhetsutvecklare finns i hela landet och är efter egna erfarenheter experter på elevers organisering. De agerar bollplank och inspiratörer för att stötta elevkårernas verksamhet. 

För att säkerställa en självständig organisering får alla elevkårer ett ekonomiskt stöd från Sveriges Elevkårer. Tack vare stödet kan våra medlemmar utveckla sin verksamhet och stå fria från både skolans och andra aktörers inflytande. 

Sveriges Elevkårer arbetar även för att lyfta våra medlemmars behov och krav gentemot media och beslutsfattare. 

Vi hämtar kraft ur skoltidens speciella betydelse i unga människors liv och det engagemang som finns bland elever.

 Vårt syfte

Sveriges Elevkårers syfte är att stärka elevkårerna i Sverige i sitt arbete att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. I sådant syfte har Sveriges Elevkårer särskilt att:

  • Skapa och utveckla en kunskapsgrund för elevkårerna att utgå från och använda sig av i sitt arbete.
  • Tillhandahålla elevkårerna med sådana tjänster och insatser som bäst möter de behov de har inom ramen för sin verksamhet.
  • Samla elevkårerna i Sverige till gemensamma mötesplatser och ömsesidigt utbyte .
  • Verka för en frivillig och självständig organisering av Sveriges elever.
  • Företräda elevkårernas ekonomiska och politiska intressen gentemot skolväsendet och övriga myndigheter, kommunal-, regional- och rikspolitiska beslutsfattare, näringslivet och samhället i stort.