Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. Över 90 000 elever är anslutna (2016) och genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och ombudsperson stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi hämtar kraft ur skoltidens speciella betydelse i unga människors liv och det engagemang som finns bland elever. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

 

Vill du läsa våra styrdokument, kvartalsrapporter och protokoll? Klicka här 

Vår vision

Sveriges Elevkårers vision är att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår som genom att tillvarata deras akademiska, ekonomiska, rättsliga och sociala intressen verkar för att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar.

Våra medlemmar

Vi har totalt 336 medlemsföreningar på lika många gymnasieskolor från Ystad i syd och Kiruna i norr. Tillsammans har de över 93 000 elever bakom sig vilket gör Sveriges Elevkårer till landets näst största ungdomsorganisation. Medlemskapet i Sveriges Elevkårer är öppet för alla och det kostar ingenting att vara med.

 

Vår verksamhet

Elevkårerna är elevernas fria organisering, där varje elev själv får välja om han eller hon vill söka medlemskap. Elevkårerna är breda organisationer som jobbar med allt från utbildningsbevakning och arbetsmiljöarbete till att arrangera sociala event som skapar trivsel och gemenskap på skolan.

Elevers organisering bygger på frivillighet och självständighet. Elevkårernas strävan att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar är mer framgångsrik än någonsin och går från klarhet till klarhet. Detta vill vi ta tillvara på. Vi har en lång historia och grunden till vår organisation lades redan 1938 när Statens Tekniska Läroverks Elevförbund bildades. Organisationen arbetade till största del med elevsocial verksamhet, till exempel skoldanser och försäljning av rabatterat skolmaterial.

I organisationen arbetar 40 tjänstemän heltid med att underlätta och stötta elevkårernas arbete och omsätter varje år över 20 miljoner kronor. Vi arbetar för att underlätta elevers organisering genom att stödja elevkårer och elevråd med såväl anställda, material och utbildning som pengar och projekt.

 Vårt syfte

Sveriges Elevkårers syfte är att stärka elevkårerna i Sverige i sitt arbete att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. I sådant syfte har Sveriges Elevkårer särskilt att:

  • Skapa och utveckla en kunskapsgrund för elevkårerna att utgå från och använda sig av i sitt arbete.
  • Tillhandahålla elevkårerna med sådana tjänster och insatser som bäst möter de behov de har inom ramen för sin verksamhet.
  • Samla elevkårerna i Sverige till gemensamma mötesplatser och ömsesidigt utbyte .
  • Verka för en frivillig och självständig organisering av Sveriges elever.
  • Företräda elevkårernas ekonomiska och politiska intressen gentemot skolväsendet och övriga myndigheter, kommunal-, regional- och rikspolitiska beslutsfattare, näringslivet och samhället i stort.