Om oss

Sveriges Elevkårer är Sveriges största ungdomsorganisation med medlemmar på gymnasieskolor över hela landet. Vår främsta uppgift är att göra det möjligt för elever att forma föreningar – elevkårer – på sina skolor och att stötta deras arbete för att göra skolan roligare, tryggare och starkare.

Vi är dagligen ute på landets skolor och träffar elever i deras vardag, men bjuder även in till regionala och nationella aktiviteter där unga från olika platser kan träffas och utbyta erfarenheter. Vi vet att starka elevkårer skapar starka gymnasieskolor, därför får elevkårerna som är medlemmar hos oss tillgång till support, utbildningar, material, tvistlösning och ett ekonomiskt stöd. 

För oss är det självklart att unga och vuxna måste samarbeta för att världens bästa skola ska bli verklighet. Därför träffar vi politiker och pratar i media om hur skolans utmaningar kan lösas utifrån elevernas perspektiv, vi samarbetar med kommuner och privata aktörer för att se till att deras skolor har starka elevkårer som gör skolan bättre, och vi erbjuder utbildningar i till exempel elevinflytande och arbetsmiljö till personer i och utanför skolan.

Vi delar mer än gärna med oss av vår långa erfarenhet efter att ha arbetat med att förbättra skolan i över 80 år. Vill du också vara med och göra skolan roligare, tryggare och starkare? Varmt välkommen till Sveriges Elevkårer.

Vår vision

Sveriges Elevkårers vision är att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår som genom att tillvarata elevernas akademiska, ekonomiska, rättsliga och sociala intressen verkar för att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar.

Vårt syfte

Sveriges Elevkårers syfte är att stärka elevkårerna i Sverige i sitt arbete att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar.

I sådant syfte har Sveriges Elevkårer särskilt att:

  • Skapa och utveckla en kunskapsgrund för elevkårerna att utgå från och använda sig av i sitt arbete.
  • Tillhandahålla elevkårerna med sådana tjänster och insatser som bäst möter de behov de har inom ramen för sin verksamhet.
  • Samla elevkårerna i Sverige till gemensamma mötesplatser och ömsesidigt utbyte.
  • Verka för en frivillig och självständig organisering av Sveriges elever.
  • Företräda elevkårernas ekonomiska och politiska intressen gentemot skolväsen det och övriga myndigheter, kommunal-, regional- och rikspolitiska beslutsfattare, näringslivet och samhället i stort.

Vår historia

1862

Den första elevkåren bildas på nuvarande Sven Eriksson-gymnasiet i Borås.

1938

Statens tekniska skolors elevförbund (senare TLE) bildas i Göteborg på initiativ av Kaare Brandsjö.

1952

Sveriges Elevers Centralorganisation – SECO – bildas i Stockholm.

1966

SECO och TLE tar över undervisningen på landets skolor i några veckor under den landsomfattande lärarstrejken.

1969

SECO startar "Indoktrineringskampanjen" som vänder sig emot skolans förlegade undervisningsformer. 

1972

TLE byter namn till Elevförbundet och blir en tydligt elevfacklig organisation.

1970-tal

Elevrörelsen präglas av betygsmotstånd och stora demonstrationer mot det relativa betygsystemet som skapar konkurrens och utslagning av elever.

1982

SECO och Elevförbundet slås samman efter fleråriga förhandlingar och bildar tillsammans den gemensamma Elevorganisationen.

1995

Elevorganisationen börjar ansluta elevråd som blivit allt vanligare på grundskolan och gymnasiet. Samtidigt lanseras kampanjen ”Sätt hårt mot hårt” mot nedskärningarna till följd av 1990-tals krisen. 

2001

Elevorganisationen lägger ned två kontroversiella krav; att avskaffa betygen helt och förbudet av friskolor.

2005

Det politiska programmet avskaffas och Elevorganisationen fokuserar mer på att stödja medlemsorganisationerna än att driva politik.

2007

Organisationen byter namn till Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO.

2009

Ett nytt principprogram som beskriver vilka principer som ska vägleda elevrörelsen antas. Principerna gäller för alla som är en del av elevrörelsen.

2010

Sveriges Elevråd bildas efter att SECOs årsmöte beslutat att bilda en separat organisation för elevråd på högstadiet.

2012

Organisationen byter namn till Sveriges Elevkårer för att matcha dess vision och syfte.

2014

Förutsättningsprogrammet antas av Kongress14. Det fastslår vilka frågor som är viktiga för att säkerställa fri och självständig organisering av Sveriges elever och bidra till visionen om en framgångsrik elevkår på varje svensk gymnasieskola. 

2022

Elevkårsprogrammet, en uppdaterad version av Förutsättningsprogrammet, antas av Kongress22. Programmet innehåller direkta uppmaningar om hur lokala och nationella beslutsfattare samt andra samhällsaktörer kan främja elevkårers fria och självständiga organisering.

Vår personuppgiftspolicy 

Sveriges Elevkårer värnar om din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du som medlem är informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter och att du känner dig trygg i att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. 

Personuppgiftspolicy